Học phí

Học phí, học bổng

Chương trình học bổng GLOBAL UGRAD 2011

Thông báo chương trình học bổng GLOBAL UGRAD 2011 dành cho sinh viên của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ.Sinh viên năm thứ nhất đến năm thứ ba các trường đại học Việt Nam có năng lực lãnh đạo thể hiện qua kết quả học tập, sự đóng góp cho cộng đồng cũng như các hoạt động ngoài giảng đường và có khả năng tiếng Anh tốt có thể nộp đơn tham dự chương trình. 
Thời hạn nộp đơn đăng ký: 17h00, thứ Hai, 29 tháng 11 năm 2010
 Bản thông báo chính thức của chương trình có thể tải về tại địa chỉ sau:
  http://photos.state.gov/libraries/vietnam/8621/pdf-forms/UGRAD2011-Announcement.pdf
Hoặc tải về  tại đây