Đoàn thanh niên

Danh sách ban chấp hành Đoàn

     Lê Thanh Huyền     Bí Thư
     Nguyễn Thị Anh Thư     Phó Bí thư
     Mai Thúy Ngà     Phó Bí thư
     Trần Thị Thu Hằng     Ủy viên
     Mai Xuân Toàn     Ủy viên
     Lại Phương Liên     Ủy viên
     Vũ Thế Anh     Ủy viên
     Phạm Văn Phú     Ủy viên
      Đặng Lương Phú     Ủy viên