Hội đồng khoa học

Hội đồng Khoa học

 

STT

Họ và tên

Chức vụ/ Đơn vị

Chức trách trong hội đồng

             1           

GS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Khoa Quản lý giáo dục, Trường Đại học Giáo dục

Chủ tịch Hội đồng

           2           

GS. Nguyễn Hữu Châu

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục

Phó Chủ tịch thường trực

           3           

PGS.TS. Lê Kim Long

Khoa Sư phạm Trường Đại học Giáo dục

Phó Chủ tịch

           4           

TS. Nguyễn Đức Huy

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục

Ủy viên

           5           

PGS.TS Phạm Văn Thuần

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục

Ủy viên

           6           

TS. Nguyễn Thị Hương

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục

Ủy viên

           7           

PGS.TS. Trịnh Văn Minh

Chủ nhiệm khoa Quản lý giáo dục, Trường Đại học Giáo dục

Ủy viên

           8           

PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa

Chủ nhiệm khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục.

Ủy viên

           9           

TS. Tôn Quang Cường

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Khoa học Giáo dục, trường ĐH Giáo dục

Ủy viên

         10         

PGS. TS. Đặng Hoàng Minh

Giám đốc Trung tâm Thông tin Hướng nghiệp và Nghiên cứu, Ứng dụng Tâm lý, Trường Đại học Giáo dục

Ủy viên

         11         

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

Chủ nhiệm Bộ môn Toán học,  Khoa Sư phạm, Trường Đại học Giáo dục

Ủy viên

         12         

PGS.TS. Mai Văn Hưng

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Nhân chủng và Phát triển trí tuệ, Trường Đại học Giáo dục

Ủy viên

         13         

PGS.TS. Lê Anh Vinh

Chủ nhiệm Khoa Sư phạm,  Trường Đại học Giáo dục

Ủy viên

         14         

GS. TSKH. Nguyễn Đình Đức

Trưởng Ban Đào tạo, Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Ủy viên

         15         

PGS.TS. Vũ Văn Tích

Trưởng Ban Khoa học Công nghệ- Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Ủy viên

         16         

PGS.TS. Nguyễn Văn Kim

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Ủy viên

         17         

PGS.TS. Bùi Duy Cam

Nguyên Hiệu trưởng,Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Ủy viên

         18         

TS. Trịnh Ngọc Thạch

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội 

Ủy viên

         19         

TS.Trần Đình Châu

Vụ trưởng, Chánh văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Bộ Giáo dục và đào tạo

Ủy viên

         20         

TS. Nguyễn Đắc Hưng

Vụ Giáo dục và Đào tạo, dạy nghề, Ban tuyên giáo Trung Ương

Ủy viên

         21         

TS. Vũ Đình Chuẩn

Vụ trưởng, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và đào tạo

Ủy viên

         22         

PGS.TS. Mai Văn Trinh

Cục trưởng, Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và đào tạo

Ủy viên

         23         

PGS.TS. Nguyễn Vũ Lương

Nguyên Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên khoa học Tự nhiên- Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Ủy viên

         24         

TS. Nguyễn Bá Ngọc

Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục

Thư ký hội đồng

         25         

TS. Phạm Thị Thanh Hải

Trưởng phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Giáo dục

Thư ký hội đồng