Thực hiện kế hoạch hoạt động của Tháng thanh niên, BCH Đoàn trường tổ chức buổi Gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn. Đây là một hoạt động nhằm gắn kết, chia sẻ những kinh nghiệm, sự nhiệt huyết của các thế hệ cán bộ Đoàn với Đoàn viên, Thanh niên ...

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ