Triển khai kế hoạch giảng dạy - học tập trong Học kỳ 2 Năm học 2020-2021 của sinh viên khóa QH2018, QH2019; QH2020 căn cứ quy chế đào tạo đại học, kết quả đăng ký học lần 1, Phòng Đào tạo thông báo việc hướng dẫn sinh viên thực hiện ...

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ