Chương trình trao đổi sinh viên tại Trường ĐH Nữ sinh Fukuoka Nhật bản, năm học 2017-2018

Thực hiện Công văn số 115/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 09/01/2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo về chương trình trao đổi sinh viên năm 2018 – 2019 của Trường ĐH Nữ sinh Fukuoka Nhật bản (Fukuoka Women’s University) cho học sinh, sinh viên (HSSV) của ĐHQGHN như sau:

1. Thông tin chương trình trao đổi:

Trường cung cấp chương trình trao đổi ngắn hạn 1 kỳ hoặc 1 năm, trang bị cho sinh viên kiến thức về văn hóa Nhật bản. Sinh viên sẽ được xem xét cấp học bổng trao đổi từ Trường đối tác (số lượng học bổng có hạn). Thông tin chi tiết về chương trình và học bổng xem tài liệu đính kèm.

2. Chỉ tiêu học bổng: 05 nữ sinh viên của các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN.

3. Điều kiện xét tuyển: đáp ứng đầy đủ các tiêu chí tham gia chương trình trao đổi như sau:

3.1. Yêu cầu tham gia

- Về học thuật: Sinh viên có điểm TBC tích lũy các kỳ học (GPA) đạt 3.0/4.0 trở lên.

- Về ngôn ngữ:

+ Sinh viên có chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc tương đương (còn hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 16/2/2018) và có chứng chỉ JLPT N5 (tối thiểu);

+ Sinh viên được yêu cầu có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N2 (nếu đăng ký tham gia chương trình Văn hóa và ngôn ngữ Nhật bản (JLC)).

3.2. Tiêu chí xét chọn:

-  Đáp ứng các yêu cầu học trao đổi của Trường ĐH đối tác;

-   Được đơn vị đào tạo giới thiệu và đồng ý cho đi học trao đổi;

-   Là sinh viên nữ hệ chính quy, hoàn thành năm thứ nhất tại đơn vị đào tạo;

-   Có sức khỏe và đạo đức tốt, hộ chiếu còn hạn theo quy định trong đơn đăng ký;

4. Kế hoạch triển khai:

  • Cố vấn học tập thông báo thông tin học bổng cho các lớp SV.
  • Sinh viên đủ điều kiện đăng ký trực tiếp với cố vấn học tập.
  • CVHT lập danh sách sinh viên được xét chọn (có chữ ký của CVHT và xác nhận của Ban Chủ nhiệm Khoa, Hồ sơ và bản mềm hồ sơ) và gửi vể Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên.
  • Khoa Sư phạm, Khoa Các Khoa học Giáo dục và các đơn vị phối hợp thông tin rộng rãi cho sinh viên về chương trình học bổng.

5. Hồ sơ đăng ký: Sinh viên chuẩn bị Hồ sơ (hồ sơ cần được viết hoặc dịch công chứng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật) theo yêu cầu như sau:

-   Các hồ sơ theo yêu cầu của Trường ĐH đối tác;

-   Đơn xin đi học trao đổi (mẫu của ĐHQGHN đính kèm);

-   Bảng điểm (có xác nhận) của các kỳ học đã hoàn thành tại đơn vị đào tạo;

-   Bản sao hộ chiếu còn hạn;

-   Lý lịch sinh viên (có dán ảnh và xác nhận của đơn vị đào tạo);

-   04 ảnh (cỡ 3*4 cm);

-   Các thành tích (nếu có). Tiêu chí thành tích của sinh viên sẽ được xem xét trong trường hợp có nhiều sinh viên đạt điều kiện đi trao đổi vượt quá chỉ tiêu đã nêu.

- Thẻ sinh viên (Bản phô tô có chữ ký xác nhận của đơn vị đào tạo).

Lưu ý: Hồ sơ sinh viên gửi trực tiếp sang Trường đại học đối tác sẽ không được chấp nhận. Sinh viên nộp hồ sơ theo yêu cầu của Trường ĐH đối tác và của ĐHQGHN (có đính kèm) cho đơn vị đào tạo để được đề cử lên ĐHQGHN xét duyệt cử đi trao đổi. Hồ sơ đã nộp không trả lại.

6. Thời gian nhận hồ sơ: trước 16 giờ 30’ thứ Sáu, ngày 26/01/2018

7. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 102, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (cô Hà Thủy, ĐT: 02473 017 123; email: thuyhtt@vnu.edu.vn ).

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, cố vấn học tập, sinh viên các khối ngành triển khai thực hiện Thông báo này.

Trân trọng ./.

03:01 16/01/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ