Thông báo bảo vệ cấp ĐHQG đánh giá LATS cho NCS Khổng Hữu Lực

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Khổng Hữu Lực, với đề tài:

“Quản lý quá trình đào tạo nghề công nghệ thông tin trình độ cao đẳng

tiếp cận đảm bảo chất lượng”

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                     Mã số: 9 14 01 14

Thời gian: 14 giờ 30, thứ Hai, ngày 05 tháng 02 năm 2018

Địa điểm: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

05:01 31/01/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ