ĐHQGHN có 5 Nhà giáo Nhân dân và 9 Nhà giáo Ưu tú năm 2017

GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Chủ nhiệm bộ môn Lý luận quản lý, Khoa Quản lý Giáo dục, Trường ĐH Giáo dục vinh dự được nhận danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân" trong đợt này.


ĐHQGHN có 5 trên tổng số 64 nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” và 9 trên 748 Nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”.

Danh sách các Nhà giáo được phong tặng:

Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (ảnh từ trái sang):

1. GS.TS Nguyễn Quang Báu: Giảng viên Cao cấp Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN

2. GS.TS Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐHQGHN

3. GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo ĐHQGHN

4. GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Chủ nhiệm bộ môn Lý luận quản lý, Khoa Quản lý Giáo dục, Trường ĐH Giáo dục

5. PGS.TS Nguyễn Vũ Lương, Giảng viên cao cấp, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trường PTTH Chuyên KHTN, Trường ĐHKHTN

Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú:

1. PGS.TS Nguyễn Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển công tác xã hội, khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV

2. GS.TS Nguyễn Văn Kim, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV

3. PGS.TS Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng Phòng Sau đại học, Trường ĐHKHTN

4. PGS.TS Phạm Văn Quyết, Chủ nhiệm bộ môn Lý thuyết và Phương pháp nghiên cứu Xã hội học, Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV

5.PGS.TS Nguyễn Xuân Quýnh, Giảng viên Cao cấp Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN

6. PGS.TS Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường ĐHKHTN

7. GS.TS Phan Văn Tân, Giảng viên Cao cấp Khoa Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học, Trường ĐHKHTN

8. PGS.TS Phạm Quang Tuấn, Trưởng Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN

9. PGS.TS Nguyễn Văn Vượng, Trưởng Khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN

Tính đến hiện nay, ĐHQGHN có 62 Nhà giáo Nhân dân và 137 Nhà giáo Ưu tú.

Các Nhà giáo Nhân dân của ĐHQGHN

Các Nhà giáo Ưu tú của ĐHQGHN

 
12:11 21/11/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ