Thông báo bảo vệ LATS cấp ĐHQG đánh giá luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Hồng Mến

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hống Mến, với đề tài:

“Quản lý tài chính tại các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới”

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                     Mã số: 62 14 01 14

Thời gian: 14 giờ 30, thứ Bảy, ngày 06 tháng 01 năm 2018

Địa điểm: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

                 Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

06:12 22/12/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ