Tóm tắt Luận án tiến sĩ của NCS Trần Danh Lực

Đề tài: Phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh tại các trường THPT theo quan điểm chuẩn hóa

Xem thông tin chi tiết tại đây

12:12 23/12/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ