Thông báo học bổng Vừ A Dính năm học 2017-2018

Thực hiện Công văn số 669/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 28/02/2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo chương trình xét cấp học bổng của Quỹ học bổng Vừ A Dính (gọi là học bổng Vừ A Dính) năm học 2017-2018 cho học sinh, sinh viên (HSSV) của ĐHQGHN, Trường Đại học Giáo dục xin thông báo như sau:

1. Chỉ tiêu học bổng: 15 học sinh, sinh viên.

2. Giá trị học bổng:

- Học bổng dành cho học sinh: 1.000.000 đồng/học sinh/ năm học.

- Học bổng dành cho sinh viên: 1.500.000 đồng/sinh viên/ năm học.

3. Điều kiện xét tuyển: đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Quỹ học bổng như sau:

- Học sinh, sinh viên hệ chính quy là người dân tộc thiểu số;

- Năm học 2016-2017 có kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên.

4. Kế hoạch triển khai:

- Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) và cố vấn học tập (CVHT) thông báo thông tin học bổng cho các lớp học sinh, sinh viên.

-    Học sinh, sinh viên đủ điều kiện đăng ký trực tuyến trên link:   https://goo.gl/forms/NsPG9rleTa1z6j1o2 trước ngày 09/03/2018.

- Nhà Trường sẽ xét chọn hồ sơ đạt yêu cầu và thông báo trực tiếp cho các sinh viên được xét chọn.

- Sau khi được xét chọn, sinh viên sẽ nộp hồ sơ đăng ký và danh sách xét chọn học bổng  bản mềm và bản cứng (có chữ ký xác nhận của cố vấn học tập và Ban chủ nhiệm Khoa, Bộ môn) về Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên (cô Thùy Linh, ĐT: 024 73017123; số lẻ 1102; email: nltlinh@vnu.edu.vn).

- Khoa Sư phạm, Khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường THPT KHGD và các đơn vị phối hợp thông tin rộng rãi cho học sinh, sinh viên về chương trình học bổng.

5. Thời gian:

- Thời gian đăng ký trực tuyến: Từ ngày 06/03/2018 đến 17h00, ngày 09/03/2018.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày 12/03/2018 đến trước 16 giờ 30’ thứ Ba, ngày 13/03/2018.

6. Hồ sơ đăng ký:

- Bản tóm tắt thành tích cá nhân, có dán ảnh 4x6cm, có xác nhận và đóng dấu của đơn vị đào tạo (theo mẫu);

- Bảng điểm năm học 2016 - 2017 (có đóng dấu xác nhận của cơ sở đào tạo);

- Giấy khai sinh (Bản sao hoặc phô tô công chứng) hoặc Giấy xác nhận là người dân tộc thiểu số  hoặc Sổ hộ khẩu (bản phô tô công chứng);

- Bản phô tô thẻ sinh viên, thẻ học sinh;

- Bản phô tô các giấy tờ chứng nhận về thành tích học tập, NCKH, các hoạt động Đoàn - Hội, các giải thưởng đã đạt được, hoàn cảnh gia đình, … (nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Đề cử học bổng Vừ A Dính năm học 2017-2018, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

7. Thời gian nhận hồ sơ: trước 16 giờ 30’ thứ Ba, ngày 13/3/2017

8. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 102, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội  (mọi thắc mắc xin liên hệ với cô Hà Thủy, ĐT: 024.73017123 số lẻ 1102; email: thuyhtt@vnu.edu.vn ).

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, Trường THPT KHGD, cố vấn học tập, GVCN, sinh viên và học sinh triển khai thực hiện Thông báo này.

09:03 07/03/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ