Tổ chức Hội thảo khoa học: “Phát triển chương trình đào tạo sư phạm đặc thù để tạo nguồn giáo viên phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTG ngày 3/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Hợp đồng số 01/2016/HĐ-KHCN-TB.21X/13-18 ngày 06/09/2016 giữa Ban Chủ nhiệm, Văn phòng Chương trình Tây Bắc phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc với Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội và Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Lê Kim Long về việc thực hiện đề tàiNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”;

Căn cứ đề xuất của Ban chủ nhiệm đề tài KHCN-TB.21X/13-18;

Trường Đại học Giáo dục tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Phát triển chương trình đào tạo sư phạm đặc thù để đào tạo nguồn giáo viên phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc”, thông tin chi tiết như sau:

1. Tên hội thảo: Phát triển chương trình đào tạo sư phạm đặc thù để tạo nguồn giáo viên phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc

2. Mục đích Hội thảo: Tham vấn ý kiến các nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục, đặc biệt là đại diện đến từ các trường đại học, cao đẳng có đào tạo sư phạm trong cả nước thảo luận và đóng góp ý kiến về việc phát triển các chương trình đào tạo sư phạm mang tính đặc thù nhằm cung cấp một cách bền vững đội ngũ giáo viên cho các tỉnh vùng Tây Bắc.

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 8h30, thứ tư, ngày 28/3/2018

- Địa điểm: Khách sạn Hải Dương, đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

4. Nội dung Hội thảo:

Hội thảo tập trung trao đổi các vấn đề sau:

- Đề xuất các chương trình đào tạo sư phạm đặc thù cho các trường sư phạm giúp phát triển nguồn nhân lực giáo dục cho vùng Tây Bắc.

- Phát triển nguồn nhân lực cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên vùng Tây Bắc.

- Đề xuất các chính sách giáo dục phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục vùng Tây Bắc.   

- Vấn  đề quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí và giáo viên vùng Tây Bắc.

- Thực hiện chính sách và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên vùng Tây Bắc hiện nay.

5. Thành phần tham dự : Nhóm nghiên cứu và các nhà khoa học quan tâm;  Giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục các tỉnh vùng Tây Bắc.

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học tham gia viết bài và dự hội thảo. Bài viết được đánh máy trên khổ A4, font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14, dãn dòng 1.5 line xin gửi về cho Ban tổ chức Hội thảo chậm nhất ngày 15/3/2018.

Thông tin bài viết, đăng kí tham dự Hội thảo theo mẫu đính kèm thông báo này và đề nghị gửi qua e mail: hienltt@moet.edu.vn.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: TS. Lê Thị Thu Hiền, số điện thoại 0932.212.595

Rất mong nhận được sự cộng tác của các nhà khoa học.

Trân trọng cảm ơn./.

10:03 06/03/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ