Thống kê điểm trúng tuyển một số khối ngành đào tạo của ĐHQGHN trong năm 2017

Theo tổng hợp thống kê điểm trúng tuyển một số khối ngành đào tạo của ĐHQGHN trong năm 2017, Trường Đại học Giáo dục điểm trúng tuyển các ngành đào tạo Cử nhân Sư phạm với số điểm tương ứng như sau: Sư phạm Toán: 30,5; Sư phạm Vật lý: 23; Sư phạm Hóa học: 26,5; Sư phạm Sinh học: 23; Sư phạm Ngữ văn: 32,25; Sư phạm Lịch sử: 29,75; Năm 2018 Nhà trường bắt đầy tuyển sinh Cử nhân Quản trị trường học.

Thống kê điểm trúng tuyển một số khối ngành đào tạo của ĐHQGHN trong năm 2017:

Điểm trúng tuyển năm 2017 vào các ngành đào tạo ngoại ngữ và sư phạm và giáo viên (Nhóm ngành I và VII)

Điểm trúng tuyển năm 2017 các ngành Luật – Kinh doanh – Quản trị - Quản lý (nhóm ngành III, * chương trình đào tạo thu học phí tương ứng với chất lượng đào tạo)

Điểm trúng tuyển năm 2017 các ngành Khoa học tự nhiên (Lý – Hóa – Sinh, Nhóm ngành IV, * chương trình đào tạo thu học phí tương ứng với chất lượng đào tạo)

Điểm trúng tuyển năm 2017 các ngành Công nghệ - Kỹ thuật – Máy tính (Nhóm ngành V, * chương trình đào tạo thu học phí tương ứng với chất lượng đào tạo)

Điểm trúng tuyển năm 2017 các ngành Y và Dược học (Nhóm ngành VI, * chương trình đào tạo thu học phí tương ứng với chất lượng đào tạo)

Điểm trúng tuyển năm 2017 các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn – Kinh tế học – Quản lý tài tài nguyên (Nhóm ngành VII, * chương trình đào tạo thu học phí tương ứng với chất lượng đào tạo)

 VNU Media - Ban Đào tạo
05:04 03/04/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ