Thông báo bảo vệ cấp ĐHQG đánh giá LATS cho NCS Trần Thị Mai Hanh

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Trần Thị Mai Hanh, với đề tài:

Quản lý hoạt động đánh giá thành quả học tập trong đào tạo cử nhân hệ từ xa của các trường đại học Việt Nam

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                     Mã số: 9 14 01 14

Thời gian: 8 giờ 30, thứ Ba, ngày 17 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự.

Phòng Đào tạo

02:04 09/04/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ