Tập huấn Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và hướng dẫn khoa học cho giảng viên Trường ĐHGD

  1. Mục đích:
  • Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và hướng dẫn nghiên cứu Khoa học của giảng viên, đặc biệt là giảng viên trẻ của Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội.
  • Thống nhất các chuẩn kiến thức, kĩ năng, nội dung giảng dạy học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục” trong toàn trường.
  • Nâng cao số lượng và chất lượng các sản phẩm khoa học của giảng viên và người học.
  1. Mục tiêu chương trình bồi dưỡng:

Sau khi tham gia chương trình này, giảng viên và nghiên cứu sinh có thể thiết kế, triển khai các nghiên cứu Khoa học giáo dục trên cơ sở lựa chọn chiến lược thu thập và phân tích dữ liệu khoa học hợp lý; triển khai các phương pháp nghiên cứu, sử dụng các phần mềm phân tích dữ liệu, hướng tới việc xuất bản trong nước và quốc tế.

  1. Đối tượng tham gia: Giảng viên và nghiên cứu sinh của Trường Đại học Giáo dục. 
  2. Thời lượng và hình thức
  • Thời lượng khóa học 15 buổi trên lớp, mỗi buổi học kéo dài 3h tín chỉ
  • Hình thức: các buổi học diễn ra dưới dạng Seminar, thực hành trực tiếp trên lớp, tăng cường thảo luận, các buổi học sẽ được Livestream trong group kín trên facebook.
  1. Nội dung:

Buổi học

Chủ đề

Nội dung chi tiết

Ghi chú

Buổi 1

Thế nào là một nghiên cứu Khoa học và một đề tài khoa học?

- Những vấn đề chung về nghiên cứu khoa học: Quy trình nghiên cứu, phương pháp tiếp cận, xu hướng mới trong nghiên cứu khoa học giáo dục

- Những tiêu chí lựa chọn đề tài nghiên cứu

 

Buổi 2

Xây dựng đề cương nghiên cứu

- Tại sao phải xây dựng đề cương nghiên cứu?

- Quy trình xây dựng đề cương nghiên cứu

- Cách trình bày một đề cương nghiên cứu khoa học

 

Buổi 3

Thiết kế nghiên cứu và đạo đức nghiên cứu

-  Một số phương pháp tiếp cận nghiên cứu (giới thiệu chung)

- Các vấn đề trong đạo đức nghiên cứu

- Các trích dẫn tài liệu

- Giới thiệu về cách trích đẫn APA

 

Buổi 4

 

Cách thức viết tổng quan

- Tổng quan nghiên cứu là gì

- Tầm quan trọng của tổng quan nghiên cứu

- Các bước thu thập tài liệu

- Phân tích, tổng hợp và trình bày tổng quan nghiên cứu

 

Buổi 5

Xây dựng khung lý thuyết và cơ sở lý thuyết cho nghiên cứu

- Cách thức xây dựng khung lý thuyết

- Một số ví dụ về cách xây dựng khung lý thuyết

- Bài tập thực hành

 

Buổi 6

Xây dựng các công cụ nghiên cứu định lượng

- Giới thiệu về PPNC định lượng: Xây dựng công cụ khảo sát, phương pháp chọn mẫu, thu thập dữ liệu, phân tích, xử lý dữ liệu, cách diễn giải và trình bày kết quả, đạo đức nghiên cứu

- Một số phương pháp thu thập dữ liệu định lượng: NC thực nghiệm, NC tương quan, NC điều tra

 

Buổi 7

Xây dựng công cụ nghiên cứu định tính

PPNC định tính: Xây dựng công cụ, thu thập dữ liệu, phân tích, xử lý dữ liệu, cách diễn giải và trình bày kết quả, đạo đức nghiên cứu

 

Buổi 8

Chiến lược chọn mẫu cho nghiên cứu định tính và định lượng

- Tại sao phải chọn mẫu trong nghiên cứu?

- Phân loại cách thức chọn mẫu

- Các kỹ thuật chọn mẫu trong nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính

 

 

Buổi

9-11

Phân tích dữ liệu định lượng

Sử dụng phần mềm phân tích thống kê dữ liệu trong nghiên cứu khoa học (phần mềm R, SPSS)

 

Buổi 12-14

Phân tích dữ liệu định tính

Sử dụng phần mềm phân tích dữ liệu định tính  (Phần mềm NVIVO)

 

Buổi 15

Văn phong khoa học và cách thức viết các công trình Khoa học

-Trình bày báo cáo khoa học

- Cách thức viết bài báo quốc tế

- Cách thức đăng tạp chí quốc tế

 

04:04 20/04/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ