Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2017-2018

Thực hiện Công văn số 1467/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 09/05/2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản (gọi là học bổng Yamada) năm học 2017-2018, Trường Đại học Giáo dục thông báo như sau:

1. Chỉ tiêu học bổng: 04 sinh viên

2. Giá trị học bổng: 200 USD/ sinh viên (tương đương khoảng 4.552.800 VNĐ tính theo thời giá hiện hành) .

3. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn:

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong học kỳ I năm học 2017-2018;

- Ưu tiên sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn-Hội, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn.

4. Kế hoạch triển khai:

- Cố vấn học tập (CVHT) thông báo thông tin học bổng cho sinh viên.

- Ứng viên đăng ký học bổng trực tuyến tại địa chỉ:

http://123.25.15.12:8888/hocbong.

- Kết quả học bổng sẽ được thông báo qua email.

5. Hồ sơ đăng ký:

- Bảng điểm học kỳ I năm học 2017-2018 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Minh chứng về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động lớp, Đoàn, Hội và hỗ trợ cộng đồng, hoàn cảnh khó khăn... (nếu có).

6. Thời gian nhận hồ sơ:

- Ứng viên đăng ký học bổng trực tuyến tại địa chỉ:

http://123.25.15.12:8888/hocbong trước 17h00 thứ Ba ngày 22/05/2018.

- Kết quả học bổng sẽ được thông báo qua email.

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, cố vấn học tập, sinh viên các khối ngành triển khai thực hiện Thông báo này.

Địa chỉ hỗ trợ thông tin: Điện thoại: 024.37547670 (số máy lẻ 416); Email: hocbongvnu@gmail.com. 

            Trân trọng ./.

>>> Công văn số 668/ĐHGD-CTHSSV

10:05 15/05/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ