Thông báo tổ chức seminar "Đạo đức nghiên cứu và Hội đồng đạo đức nghiên cứu trong khoa học xã hội và hành vi ”

Được sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường, Trung tâm CRISP tổ chức semina về "Đạo đức nghiên cứu và Hội đồng đạo đức nghiên cứu trong khoa học xã hội và hành vi ”.

Chương trình Seminar:

02:05 24/05/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ