Thông báo chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2018-2019

Thực hiện Công văn số 1773/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 28/05/2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản do Tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản năm học 2018-2019 cho sinh viên, Trường Đại học Giáo dục thông báo  như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên hệ chính quy, khóa QH-2015, QH-2016;

- Học kỳ I năm học 2017-2018 có kết quả học tập đạt loại giỏi và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh;

- Có quan tâm và hiểu biết về Tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản; về đất nước, con người và văn hóa Nhật Bản;

- Có ý thức tham gia và tổ chức chương trình;

- Có sức khỏe và đạo đức tốt;

- Có đủ điều kiện làm visa.

2. Kinh phí: Do Tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản tài trợ.

3. Chỉ tiêu học bổng : 01 suất.

4. Chương trình giao lưu

- Thời gian: 4-5 ngày (khoảng tháng 10/2018).

- Nội dung: ĐHQGHN sẽ thông báo sau.

5. Kế hoạch triển khai:

- Cố vấn học tập thông báo thông tin về Chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản do Tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản năm học 2018-2019 cho sinh viên ;

- Sinh viên có đủ điều kiện đăng ký thông tin trực tuyến tại địa chỉ:             https://goo.gl/forms/9lRruYYYlpkl12Rv2    

- Sau khi được xét chọn, sinh viên sẽ nộp hồ sơ đăng ký và danh sách xét chọn có chữ ký xác nhận của CVHT và Ban chủ nhiệm Khoa tại Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên (Cô Thùy Linh: nltlinh@vnu.edu.vn).

6. Hồ sơ đăng ký:

- Danh sách xét chọn có chữ ký xác nhận của CVHT và Ban chủ nhiệm Khoa.

- Bản tự giới thiệu về bản thân, có dán ảnh, trong đó nêu rõ năng lực nổi trội và khả năng đóng góp cho đoàn/chương trình;

- Bảng điểm học tập học kỳ I năm học 2017-2018, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bài viết tìm hiểu về Tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản, có độ dài tối đa là 2 trang A4;

- Bài viết tìm hiểu về đất nước, văn hóa và con người Nhật Bản, có độ dài tối đa là 2 trang A4, viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh hoặc tiếng Nhật;

- 02 thư giới thiệu của giảng viên;

- Bản photo hộ chiếu, còn giá trị sử dụng tối thiểu đến tháng 06/2019;

- Bản photo thẻ sinh viên;

- Bản photo các chứng nhận thành tích học tập, chứng chỉ tiếng Nhật hoặc tiếng Anh  hoạt động xã hội cộng đồng, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

Lưu ý: Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2018-2019, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

7. Thời gian:

- Thời gian đăng ký trực tuyến: Từ ngày 04/06/2018 đến 17h00, ngày 08/06/2018.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày 11/06/2018 đến trước 16 giờ 30’ thứ Sáu, ngày 13/06/2018.

8. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 102, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (cô Hà Thủy, ĐT:02473017123 số lẻ 1102; email: thuyhtt@vnu.edu.vn ).

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, Bộ môn, cố vấn học tập, sinh viên triển khai thực hiện thông báo này.

Trân trọng ./.

03:06 05/06/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ