Thông báo chương trình tài trợ dự án và Chương trình tài trợ Bamboo Grants Program 2018- 2019 (BGP)

Trường Đại học Giáo dục nhận được thông báo của tổ chức United Board for Christian Higher Education in Asia về 02 chương trình tài trợ dự án giáo dục, thông tin như sau:

1. Chương trình xin tài trợ dự án 2019-2020

-  Đơn vị tổ chức: United Board for Christian Higher Education in Asia

-  Mục đích: Các đề xuất nhằm nâng cao năng lực của các trường cao đẳng và đại học trong mạng lưới của United Board để thiết kế và cung cấp giáo dục toàn diện theo những cách sáng tạo và hiệu quả. Các dự án có thể được phát triển theo một trong bốn lĩnh vực sau đây: 1) Phát triển lãnh đạo giáo dục đại học; 2) Nâng cao năng lực giảng dạy, học tập và nghiên cứu; 3) Quan hệ đối tác Campus-Community; và 4) Văn hóa và Tôn giáo ở Châu Á.

-  Nộp đơn trực tuyến cho United Board for Christian Higher Education in Asia tại https://www.surveymonkey.com/r/CXRGWDJ

-  Hạn nộp đề xuất trước ngày ngày 30 tháng 9 năm 2018.

2. Chương trình tài trợ Bamboo Grants Program 2018- 2019 (BGP)

-  Đơn vị tài trợ: United Board for Christian Higher Education in Asia

-  Mục đích : Chương trình hỗ trợ các dự án sáng tạo – ưu tiên cho các hoạt động khởi nghiệp và trải nghiệm sư phạm.

Cán bộ, giảng viên quan tâm có thể tham khảo trực tuyến tại : Project Grants: https://unitedboard.org/grant-guidelines/apply-for-a-grant/project-grants/

BGP: https://unitedboard.org/grant-guidelines/apply-for-a-grant/bamboo-grants-program/

-  Hạn nộp đề xuất trước  ngày 31 tháng 3 năm 2019  (lưu ý rằng năm nay trở đi sẽ chỉ có một vòng tuyển chọn)

Các cán bộ quan tâm xin liên hệ phòng KH&HTPT để biết thêm chi tiết

Trân trọng thông báo./.

>>> Click vào đây để tải thông tin về 02 chương trình tài trợ dự án giáo dục của tổ chức United Board for Christian Higher Education in Asia

Phòng KH-HTPT

08:06 23/06/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ