Chương trình học bổng của Tổ chức United Board for Christian Higher Education in Asia

Tổ chức United Board for Christian Higher Education in Asia thông báo chương trình học bổng 2019-2020 dành cho giảng viên. Chương trình này giúp hỗ trợ và phát triển cho các giảng viên mới về cả chuyên môn, kỹ năng giảng dạy và phát triển mạng lưới trong các trường đại học châu Á.
Mỗi trường có thể cử tối đa 3 ứng viên, là giảng viên đang công tác tại các trường đại học thuộc mạng lưới United Board ở châu Á (Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN là thành viên), dưới 42 tuổi cho chương trình thạc sĩ và dưới 40 tuổi cho chương trình tiến sĩ ở thời điểm nộp hồ sơ, và cam kết quay lại trường làm việc sau thời gian đào tạo. Ưu tiên các ứng viên đã có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm giảng dạy. Mọi lĩnh vực chuyên môn đều được xem xét nhưng ưu tiên nghiên cứu về giới và phụ nữ. Học bổng tối đa 12.000 USD một năm và hỗ trợ tối đa 4 năm cho chương trình tiến sĩ và tối đa 2 năm cho chương trình thạc sĩ.
Thời hạn nộp hồ sơ: 15/10/2018 ở văn phòng United Board tại Hong Kong. Email:UBscholars@unitedboard.org

Thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Phòng KH-HTPT

08:06 27/06/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ