Hướng dẫn đăng ký xét tuyển Đại học chính quy năm 2018

Trường Đại học Giáo dục (ĐHGD) hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2018 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành để trở thành giáo viên.

2. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh và điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT)

Trường ĐHGD tuyển sinh theo nhiều đợt, bao gồm: đợt 1 và đợt bổ sung (đợt bổ sung có thể được thực hiện một lần hay nhiều lần).

- Đợt 1, Trường ĐHGD tuyển sinh theo các phương thức sau: 

a) Phương thức xét tuyển theo kết quả tổ hợp các môn thi/bài thi THPT Quốc gia;

b) Phương thức xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL còn hạn sử dụng do ĐHQGHN tổ chức;

c) Phương thức xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh;

- Đợt bổ sung, Trường ĐHGD sử dụng Phương thức xét tuyển theo kết quả tổ hợp các môn thi/bài thi THPT Quốc gia.

Hội đồng tuyển sinh quyết định điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT cho từng phương thức xét tuyển cụ thể như sau:           

a) Phương thức xét tuyển theo kết quả tổ hợp các môn thi/bài thi THPT Quốc gia: Căn cứ trên điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN;

b) Phương thức xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL còn hạn sử dụng do ĐHQGHN tổ chức: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng kết quả thi ĐGNL còn hạn sử dụng đạt từ 70,0/140,0 điểm trở lên. Thí sinh chưa nhập học vào bất kỳ đơn vị thành viên/trực thuộc của ĐHQGHN được đăng ký xét tuyển;

c) Phương thức xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level là điểm mỗi môn thi trong tổ hợp kết quả 3 môn thi theo các khối thi quy định của ngành đào tạo tương ứng đạt từ 60/100 điểm (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) trở lên.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

Chỉ tiêu theo ngành/khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh cụ thể như sau:

STT

Ngành học

Chỉ tiêu

Thi THPTQG

Phương thức khác

Ghi chú

1

Sư phạm Toán

60

 56

4

Chỉ tiêu theo phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển dựa trên kết quả tổ hợp các môn thi THPT Quốc gia không ít hơn 93% tổng chỉ tiêu.

- Xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh không quá 1% tổng chỉ tiêu.

- Chỉ tiêu xét tuyển thẳng không quá 5% tổng chỉ tiêu.

2

Sư phạm Vật lý

45

43

2

3

Sư phạm Hóa học

45

43

2

4

Sư phạm Sinh học

40

38

2

5

Sư phạm Ngữ Văn

60

56

4

6

Sư phạm Lịch sử

30

28

2

7

Quản trị trường học

60

56

4

Tổng

340

320

20

 

 

5. Tổ hợp xét tuyển và các quy định trong xét tuyển

Trường tuyển sinh theo nhóm ngành với các ngành đào tạo cụ thể như sau:

STT

Tên ngành

Nhóm ngành

Mã nhóm ngành

I

Ngành sư phạm

1

Sư phạm Toán

Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên

GD1

2

Sư phạm Vật lý

3

Sư phạm Hóa học

4

Sư phạm Sinh học

5

Sư phạm Ngữ văn

Sư phạm Ngữ văn và Lịch sử

GD2

6

Sư phạm Lịch sử

II

Ngành khác

1

Quản trị trường học

Quản trị trường học

GD3

       

Đối với sinh viên Ngành sư phạm, sau khi sinh viên hoàn thành các học phần chung trong 2 học kỳ đầu, với thời lượng tối thiểu 28 tín chỉ, Trường sẽ xét phân ngành cho sinh viên dựa trên các căn cứ:

- Nguyện vọng của sinh viên;

- Kết quả thi tuyển sinh;

- Điểm trung bình chung tích lũy.

Tổ hợp xét tuyển vào các ngành/nhóm ngành xem chi tiết trong bảng sau:

TT

Mã trường

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/bài thi THPT Quốc gia

Bài thi ĐGNL

Chứng chỉ A-level

Quy định trong xét tuyển

 

1

QHS

Sư phạm Toán

GD1

- Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

- Toán, KHTN, Ngữ văn (A16)

- Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

- Toán, KHTN, Tiếng Anh (D90)

Kết quả bài thi ĐGNL (phần tự chọn KHTN)

Chứng chỉ A-Level của tổ hợp kết quả 3 môn thi  tương ứng với tổ hợp môn thi THPT Quốc gia của ngành học.

Tuyển sinh theo nhóm ngành GD1, GD2, GD3.

 

 

2

Sư phạm Vật lý

 

3

Sư phạm Hóa học

 

4

Sư phạm Sinh học

 

 

5

Sư phạm Ngữ Văn

 

GD2

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

- Ngữ văn, KHXH,

Tiếng Anh (D78)

Kết quả bài thi ĐGNL (phần tự chọn KHXH)

 

6

Sư phạm Lịch sử

 

7

Quản trị trường học

GD3

- Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

- Toán, Ngữ văn, KHXH (C15)

 

 

 

 

                 

6. Kế hoạch xét tuyển

6.1. Xét tuyển đợt 1

6.1.1.  Thời gian xét tuyển: dự kiến từ 10/07 đến 31/07/2018.

6.1.2. Kế hoạch và yêu cầu cụ thể của từng phương thức xét tuyển

 1. Phương thức xét tuyển theo kết quả tổ hợp các môn thi/bài thi THPT Quốc gia

i) Thí sinh nộp phiếu ĐKXT, hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia, lệ phí ĐKXT theo quy định của Sở GDĐT/Bộ GDĐT. Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

ii) Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT một lần trong thời hạn quy định của Bộ GD&ĐT.

iii) HĐTS căn cứ vào kết quả thi để xét tuyển bình đẳng tất cả các nguyện vọng của thí sinh đăng ký. Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định Điều 7 của Quy chế tuyển sinh và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Trường hợp các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng ưu tiên cao hơn.

iv) HĐTS công bố kết quả xét tuyển và danh sách trúng tuyển tại địa chỉ tuyensinh.vnu.edu.vn hoặc education.vnu.edu.vn trước 17h00 ngày 06/8/2018;

v) Thí sinh xác nhận nhập học vào Trường ĐHGD bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: tuyensinh.vnu.edu.vn hoặc education.vnu.edu.vn trong khoảng thời gian từ 8h00 ngày 06/8/2018 đến trước 17h00 ngày 12/8/2018 đồng thời gửi Giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính) tới Trường ĐHGD bằng thư chuyển phát nhanh (tính theo dấu bưu điện). Một số vấn đề lưu ý về việc xác nhận nhập học và cách thức xác nhận nhập học trực tuyến cụ thể như sau:

- Đăng nhập vào địa chỉ tuyensinh.vnu.edu.vn mục “Xác nhận nhập học vào ĐHQGHN” hoặc education.vnu.edu.vn.

- Nhập MÃ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (ghi trên Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018) để XÁC NHẬN nhập học vào Trường ĐHGD. Mã đăng ký xét tuyển chỉ được sử dụng duy nhất 01 lần. Thí sinh đã sử dụng mã đăng ký xét tuyển vào Trường ĐHGD sẽ không được phép rút/hủy hồ sơ hay xác nhận vào bất kỳ trường đại học/cơ sở giáo dục nào khác trên cả nước trong các đợt xét tuyển năm 2018.

- Thí sinh hoàn thiện các thông tin cá nhân: Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, điện thoại, địa chỉ liên hệ trên tài khoản xác nhận trực tuyến và làm theo các hướng dẫn khác.

- Thí sinh đăng nhập tài khoản sau khi hoàn thành xác nhận trực tuyến tại địa chỉ: tuyensinh.vnu.edu.vn, mục "Kết quả xét tuyển và Nhập học” để kiểm tra thông tin.

- Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin cá nhân, kết quả thi, nguyện vọng ĐKXT và xác nhập nhập học. HĐTS Trường ĐHGD có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin ĐKXT và dữ liệu đăng ký dự thi với hồ sơ gốc.

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trong thời hạn quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung.

 1. Phương thức sử dụng kết quả thi ĐGNL hoặc A-Level

i) Thí sinh sử dụng kết quả thi ĐGNL hoặc A-Level còn hiệu lực, hồ sơ đăng ký bao gồm:

 – Phiếu đăng ký xét tuyển theo kết quả  ĐGNL (Mẫu 1) hoặc Phiếu đăng ký xét tuyển theo chứng chỉ A-Level (Mẫu 2);

– Bản sao hợp lệ: Kết quả thi ĐGNL còn hiệu lực hoặc chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Vương quốc Anh (A-Level);.

ii) Thí sinh hoàn thiện hồ sơ ĐKXT và gửi trực tiếp hoặc thư chuyển phát nhanh tới HĐTS trước ngày 22/7/2018. Thí sinh được ĐKXT tối đa 02 nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

iii) HĐTS xét tuyển theo nguyên tắc từ cao đến thấp đến hết chỉ tiêu phân bổ tương ứng của từng nguồn tuyển. Nếu có các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển thí sinh ĐKXT có nguyện vọng ưu tiên cao hơn. Đối với thí sinh sử dụng bài thi ĐGNL điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi ĐGNL (theo thang điểm 140) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực quy định tại Quy chế tuyển sinh. Điểm ưu tiên được cộng vào kết quả bài thi ĐGNL. Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 5,0 (năm điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 2,5 (hai điểm rưỡi).

iv) HĐTS công bố kết quả xét tuyển và danh sách trúng tuyển trên website của Trường ĐHGD trước 17h00 ngày 01/8/2018.

v) Thí sinh kiểm tra danh sách trúng tuyển tại tuyensinh.vnu.edu.vn hoặc education.vnu.edu.vn và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia hoặc tương đương đến HĐTS trước ngày 06/8/2018 bằng thư chuyển phát nhanh (tính theo dấu bưu điện) hoặc nộp trực tiếp tại Trường ĐHGD để xác nhận nhập học.

vi) HĐTS gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển vào Trường cho thí sinh trước ngày 12/8/2018.

6.1.3. Thời gian nhập học đợt 1: từ ngày 15/8/2018 đến ngày 21/8/2018;

6.2. Xét tuyển bổ sung

6.2.1. Thời gian xét tuyển bổ sung: dự kiến từ ngày 13/08/2018.

6.2.2. Kế hoạch và yêu cầu cụ thể của từng đợt xét tuyển bổ sung

- Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của trường và số thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học tại trường sau xét tuyển đợt 1, HĐTS xem xét, quyết định các nội dung xét tuyển bổ sung trước ngày 6/8/2018.

- Thí sinh chưa trúng tuyển hay đã trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học vào bất cứ trường đại học nào có thể thực hiện ĐKXT bổ sung trực tuyến hoặc theo phương thức khác do HĐTS quy định;

- Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định tại HĐTS.

- Kết thúc mỗi đợt xét tuyển, HĐTS công bố trên trang thông tin điện tử của Trường ĐHGD và trên phương tiện thông tin đại chúng về điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển và gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển vào Trường cho thí sinh;

- HĐTS cập nhật danh sách thí sinh xác nhận nhập học lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, phần mềm của ĐHQGHN sau khi kết thúc mỗi đợt xét tuyển.

6.2.3. Thời gian nhập học đợt bổ sung: 22/8/2018 đến ngày 10/9/2018.

7. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Trường ĐHGD nhận hồ sơ thí sinh xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển từ các Sở GDĐT trước ngày 01/6/2018; hồ sơ thí sinh xét tuyển diện THPT chuyên từ các trường THPT chuyên trước ngày 30/05/2018.

7.1. Xét tuyển thẳng

- Trường ĐHGD xét tuyển thẳng đối với thí sinh thuộc một trong hai đối tượng sau:

+ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh.

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp THPT, được xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi.

- Đối với thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia: Danh mục các ngành đào tạo thí sinh được đăng ký học theo môn thi học sinh giỏi như sau:

TT

Tên môn thi

học sinh giỏi

Tên nhóm ngành/

ngành đào tạo

Mã ngành/ Nhóm ngành

1

- Toán học

- Vật lý

- Hóa học

- Sinh học

- Tiếng Anh

Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên

GD1

2

3

4

5

- Ngữ văn

- Lịch sử

- Tiếng Anh

Sư phạm Ngữ văn và Lịch sử

GD2

6

7

- Toán học

 • Vật lý
 • Hóa học
 • Sinh học
 • Ngữ văn
 • Tiếng Anh

Quản trị trường học

GD3

       

- Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng tại sở GD&ĐT trước ngày 20/5/2018.- Đối với thí sinh đạt giải cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia: Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải, HĐTS xem xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đạt giải.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng gồm:

         + Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Mẫu 3);

         + Ít nhất một trong các bản photocopy công chứng các giấy tờ sau: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế; Cuộc thi Khoa học kỹ thuật  quốc gia; Giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

        + Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6 chụp trong phạm vi 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ.

7.2. Ưu tiên xét tuyển

            - Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp THPT, không dùng quyền xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và có kết quả thi THPT Quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định được Hiệu trưởng Trường ĐHGD xem xét, quyết định cho vào học.

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tại sở GD&ĐT trước ngày 20/5/2018.

- Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

+  Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Mẫu 4);       

+ Ít nhất một trong các bản photocopy công chứng các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế.

+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6 chụp trong phạm vi 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ.

7.3. Xét tuyển thẳng đối với học sinh THPT chuyên

-  Học sinh trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN và các tỉnh/thành phố được xét tuyển thẳng vào các ngành đào tạo của Trường ĐHGD phải tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

+ Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

+ Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

+ Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

+ Đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp tỉnh;

+ Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

+ Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT và có tổng điểm 4 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 28,0 điểm trong đó không có điểm bài thi/môn thi nào dưới 5,0 điểm.

            Danh mục các nhóm ngành/ ngành đào tạo đại học thí sinh đăng ký theo môn chuyên:

TT

Tên môn chuyên

Tên nhóm ngành/

ngành đào tạo

Mã ngành/ Nhóm ngành

1

- Toán học

- Vật lý

- Hóa học

- Sinh học

- Tiếng Anh

Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên

GD1

2

3

4

5

- Ngữ văn

- Lịch sử

- Tiếng Anh

Sư phạm Ngữ văn và Lịch sử

GD2

6

7

- Toán học

 • Vật lý
 • Hóa học
 • Sinh học
 • Ngữ văn

- Tiếng Anh

Quản trị trường học

GD3

       

+ Nộp hồ sơ đăng ký và lệ phí xét tuyển thẳng tại trường THPT chuyên (Trước ngày 30/05/2018: Các trường THPT chuyên gửi hồ sơ học sinh đăng ký xét tuyển thẳng kèm danh sách đăng ký (Mẫu 5) về Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Giáo dục).- Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng trước ngày 20/05/2018 bằng một trong các cách sau:

+ Nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh) về Trường ĐHGD hoặc nộp trực tiếp tại Trường ĐHGD.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng học sinh THPT chuyên gồm:

+ Phiếu Đăng ký xét tuyển thẳng (Mẫu 6);

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đoạt giải trong các kỳ thi (nếu có);

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự các kỳ thi (nếu có);

+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6 chụp trong phạm vi 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ;

+ Bản sao hợp lệ Học bạ học tập 3 năm học THPT tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển thẳng.

7.4. Xét tuyển thẳng đối với thí sinh thuộc diện theo quy định tại Nghị định số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ

- Nguyên tắc xét tuyển: Trường hợp thí sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu, Trường sẽ xét theo điểm trung bình chung các môn học năm lớp 12 và lấy từ điểm cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

Sau khi trúng tuyển nhập học, thí sinh phải học bổ sung kiến thức 1 năm và đạt các yêu cầu của Trường Đại học Giáo dục mới được vào học chính thức.

- Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng tại sở GD&ĐT trước ngày 20/5/2018.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng gồm:

+  Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Mẫu 7);

+  Bản photocopy (có công chứng) học bạ 3 năm học THPT;

+  Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6 chụp trong phạm vi 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ;

+ Bản photocopy (có công chứng) hộ khẩu thường trú.

7.5. Tiếp nhận học sinh dự bị đại học

Trường ĐHGD tiếp nhận học sinh dự bị đại học thuộc các Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

7.6. Thông báo kết quả và xác nhận nhập học cho đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

- Trước 17h00 ngày 18/7/2018, Trường công bố kết quả xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, thí sinh xem kết quả xét tuyển thẳng tại website của Trường.

- Sau khi có thông báo trúng tuyển của Trường, thí sinh phải nộp bản chính các giấy chứng nhận trong hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và xác nhận nhập học về Trường ĐHGD trước 23/7/2018 (thời gian tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh).

8. Thông tin liên hệ của HĐTS:

            Địa chỉ: Phòng 103, Nhà G7, Trường Đại học Giáo dục, số 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại : (+84) 0247 3017 123 (Máy lẻ 1103).

Website: http://www.education.vnu.edu.vn

Email: education@vnu.edu.vn

9. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN./.

--------------------------

Chi tiết các biểu mẫu theo bảng dưới đây:

Mẫu 1

Đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2018

(Dùng cho thí sinh sử dụng kết quả thi ĐGNL còn hạn sử dụng để xét tuyển vào ĐHQGHN)

Mẫu 2

Đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2018

(Dùng cho thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level để xét tuyển vào ĐHQGHN)

Mẫu 3

Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2018

(Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, khoản 2 Điều 7của Quy chế tuyển sinh)

Mẫu 4

Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2018

Mẫu 5

Mẫu danh sách học sinh đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển xếp theo thứ tự ưu tiên kèm theo tóm tắt trích ngang kết quả, thành tích học tập.

Mẫu 6

Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2018

(Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm i, khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh)

Mẫu 7

Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển vào đại học năm 2018

(Dành cho học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên)

   
09:07 10/07/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ