Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2018

Trường Đại học Giáo dục thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2018 như sau:

TT

Nhóm ngành học

Mã nhóm ngành

Điểm (*)

1

Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên

GD1

18,0

2

Sư phạm Ngữ văn và Lịch sử

GD2

17,5

3

Quản trị trường học

GD3

15,25

       

(*) Điểm xét ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm của 3 môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng và khu vực nếu có.

Trân trọng thông báo./.

04:07 17/07/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ