Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng dạy học Toán và các môn Khoa học Tự nhiên bằng tiếng Anh

>>> Xem chi tiết công văn số 1056/TB-ĐHGD về việc tổ chức lớp bồi dưỡng dạy học Toán và các môn Khoa học Tự nhiên bằng tiếng Anh ngày 11/07/2018

12:07 15/07/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ