Thông báo số 2: Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 1 năm học 2018-2019

Căn cứ tình hình đăng ký học phần của sinh viên qua Cổng thông tin sinh viên và  nhận đơn đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo tính đến ngày 27/07/2018, Phòng Đào tạo thông báo tới các Khoa, Bộ môn, các Thầy/Cô cố vấn học tập và sinh viên các khóa kết quả đăng ký học phần và thời khóa biểu dự kiến học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 như sau:

- Duyệt mở 53 lớp học phần (Bảng 1). Thời gian bắt đầu học kỳ 1: ngày 13/08/2018 tại giảng đường C0, Trường Đại học Giáo dục, số 182 Lương Thế Vinh. Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

- Hủy 27 lớp học phần không đủ điền kiện tổ chức (Bảng 2).

- Dự kiến tách lớp học phần Phát triển chương trình giáo dục phổ thông (lớp EDM2001 2) vào thứ 2 tiết 3-5, tiếp tục nhận đơn đăng ký bổ sung cho lớp học phần tách (số lượng: 20 sinh viên). Dự kiến mở bổ sung 01 lớp học phần Giáo dục học cho lớp QH2016-SP Toán học.

- Đề nghị các Khoa, Bộ môn rà soát lại toàn bộ nội dung, toàn thể sinh viên rà soát danh sách các lớp học phần không đủ điều kiện để tổ chức và lịch học dự kiến. Các sinh viên đăng ký ở các lớp học phần bị hủy, căn cứ theo thời khóa biểu dự kiến nếu có nguyện vọng nộp đơn đăng ký chuyển lớp học phần và gửi đơn trực tiếp tại Phòng Đào tạo trước 12h00 ngày 01/08/2018.

Đề nghị các lớp trưởng thông báo cho toàn thể sinh viên trong lớp biết rõ nội dung trên để thực hiện đúng yêu cầu của nhà trường.

Kính đề nghị Ban Chủ nhiệm các Khoa, Bộ môn, Thầy/Cô cố vấn học tập các lớp triển khai và giám sát việc thực hiện nội dung thông báo.

Các Khoa, Bộ môn, các Thầy/Cô cố vấn học tập và sinh viên các khóa vui lòng tải thông báo chi tiết có đính kèm các Bảng biểu tại đây

Trân trọng!

03:07 30/07/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ