Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2018 của Trường ĐHGD

Điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2018 vào các ngành đào tạo của Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN như sau:

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC, ĐHQGHN

 

Nhóm ngành (GD1): Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên

 

 

 

 

 

 

1

QHS

GD1

Sư phạm Toán

A00

18

A16

 18

B00

18

D90 

 18

2

QHS

Sư phạm Vật lý

3

QHS

Sư phạm Hóa học

4

QHS

Sư phạm Sinh học

 

Nhóm ngành (GD2): Sư phạm Ngữ văn và Khoa học xã hội

 

 

 

 

 

 

1

QHS

GD2

Sư phạm Ngữ văn

C00

20.25

D01

20.25

D78

20.25

 -

2

QHS

Sư phạm Lịch sử

1

QHS

GD3

Quản trị trường học

A00

16

C00

16

C15

16

D01

16

 

08:08 05/08/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ