Thông báo Kế hoạch tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức và Tổng kết năm học 2017-2018

1. Thời gian: 8h30, Thứ Sáu ngày 10/08/2018

2. Địa điểm: Hội trường Sunwah, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Nội dung chương trình:

- Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục

- Hội nghị Công chức, Viên chức và Tổng kết năm học 2017-2018

4. Thành phần:

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên; Lãnh đạo các Phòng chức năng; Lãnh đạo các Khoa, Trung tâm; Ban Giám hiệu Trường THPT KHGD

- Viên chức và cán bộ hợp đồng đóng BHXH do Hiệu trưởng Trường ĐHGD ký;

- Đại biểu khách mời (Theo giấy mời).

5. Tổ chức thực hiện

Đề nghị các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt việc triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị. Trong quá trình triển khai, nếu có các vấn đề phát sinh các đơn vị báo cáo Ban Giám hiệu thông qua Phòng Hành chính - Tổng hợp./.

08:07 30/07/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ