Thông báo Chương trình Hội nghị thủ lĩnh sinh viên tại Trường Đại học Quản lý Singapore năm 2018

>>> Thông báo sô 2604/ĐHQGHN-ĐT V/v Chương trình Hội nghị thủ lĩnh sinh viên tại Trường Đại học Quản lý Singapore năm 2018

08:08 14/08/2018

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ