Thu học phí môn Giáo dục Quốc phòng- An ninh sinh viên ngành GD3 QH2019S

>>> Thông báo 2335/TB-ĐHGD ngày 30/12/2020 về việc Thu học phí môn Giáo dục Quốc phòng- An ninh  sinh viên ngành GD3 QH2019S

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-ĐHGD ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục về Quy định mức thu học phí theo tín chỉ chương trình đào tạo cử nhân ngành: Quản trị chất lượng giáo dục, Quản trị công nghệ giáo dục, Tham vấn học đường, Quản trị trường học, Khoa học giáo dục khóa 2019-2023;

Căn cứ vào kế hoạch học tập và lịch giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng- An ninh của sinh viên khóa 2019-2023;

Trường Đại học Giáo dục thông báo kế hoạch thu nộp học phí như sau:

1. Học phí môn Giáo dục Quốc phòng

- Tổng số tín chỉ theo lịch giảng dạy môn GDQP-AN: 8 TC

- Tổng số tiền sinh viên phải nộp: 2.208.000đ

2. Thời gian thu:

Từ ngày 01/01/2021 đến 31/01/2021.

3. Hình thức và địa điểm thu:

+ Thu nộp bằng tiền mặt:

Phòng Kế hoạch - Tài Chính, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN (Tầng 3, phòng 301 nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

+ Qua tài khoản ngân hàng:

Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Giáo dục

Số tài khoản: 2601.0000.791239; Tại ngân hàng: BIDV – chi nhánh Mỹ Đình

+ Qua tài khoản kho bạc:

Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Giáo dục

Số tài khoản: 3714.0.1059416; Tại Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy, Hà Nội

(Khi chuyển tiền đề nghị Anh/Chị ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, ngành học, khóa học và nội dung chuyển tiền: Nộp tiền học phí môn …..)

Sinh viên nếu nộp qua chuyển khoản thì xuất trình giấy nộp tiền tại phòng kế hoạch tài chính để nhận biên lai thu tiền.

Sau thời gian thông báo trên không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí. Sinh viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước quy định của Nhà trường.

Đề nghị Phòng Đào tạo, Các Khoa có sinh viên theo học thông báo đến sinh viên khóa 2019-2023 được biết để thực hiện.

Phòng KHTC

04:01 04/01/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ