Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2020-2021

 

Thực hiện Công văn số 700/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, ngày 18/03/20210 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2020-2021 cho sinh viên, Trường Đại học Giáo dục thông báo như sau:

            1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2019-2020. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2020;

- Ưu tiên sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn-Hội, tham gia nghiên cứu khoa học, có đóng góp trong các hoạt động xã hội, có hoàn cảnh khó khăn/cần hỗ trợ kinh phí để học tập.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 200 USD/01 sinh viên (tương đương khoảng 4.634.200 VNĐ tính theo thời giá hiện hành) .

            3. Chỉ tiêu học bổng : 03 sinh viên.

            4. Kế hoạch triển khai:

              - Cố vấn học tập thông báo thông tin về Chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2020-2021 cho sinh viên ;

             - Sinh viên có đủ điều kiện nộp hồ sơ cho cố vấn học tập.

                 - CVHT lập danh sách sinh viên được xét chọn (có chữ ký của CVHT và xác nhận của Ban Chủ nhiệm Khoa). Hồ sơ và danh sách  sinh viên được xét chọn và bản mềm gửi về Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên (email: hssv.ued@vnu.edu.vn).

       5. Hồ sơ đăng ký:

- Danh sách xét chọn có chữ ký xác nhận của Cố vấn học tập và Ban chủ nhiệm Khoa;

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bảng điểm năm học 2019-2020 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học năm 2020;

- Bài viết tìm hiểu về Quỹ học bổng và chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản (đánh máy, có độ dài khoảng 1 - 2 trang A4);

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng (đánh máy, có độ dài khoảng 1 - 2 trang A4);

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng...;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có);

- 01 bản phô tô thẻ SV.

Lưu ý: Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu SV xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét nhận học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2020-2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

     6. Thời gian nhận hồ sơ: trước 15 giờ 00’ thứ Năm, ngày 25/03/2021.

     7. Địa điểm nhận hồ sơ:

      Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 102, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (Mọi thắc mắc xin liên hệ ThS.  Hà Thị Thanh Thủy, ĐT:024.73017123 số lẻ 1102; email: thuyhtt@vnu.edu.vn ).

      Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, cố vấn học tập, sinh viên các khối ngành triển khai thực hiện thông báo này.

 

02:03 22/03/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ