Thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2020 - 2021, chương trình đào tạo Cử nhân khoá QH-2019-S nhóm ngành GD3: Quản trị chất lượng giáo dục, Quản trị Công nghệ Giáo dục, Tham vấn học đường, Quản trị trường học, Khoa học Giáo dục

11:03 26/03/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ