Ban hành Quy trình lấy ý kiến phản hồi của người học về học phần

- Xem chi tiết tại đây

09:10 27/10/2020

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ