Chương trình học bổng Shinnyo, Nhật Bản năm học 2021-2022

Thực hiện Công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo Chương trình học bổng của Tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản (gọi là học bổng Shinnyo) năm học 2021-2022, Trường Đại học Giáo dục thông báo như sau:

1. Chỉ tiêu học bổng: 17 suất học bổng

1.1. Đối với sinh viên

-  03 suất học bổng dành cho sinh viên nhận lần đầu;

-  04 suất học bổng dành cho sinh viên đã từng nhận học bổng hoặc bổ sung.

1.2. Đối với học sinh

-  04 suất học bổng dành cho học sinh nhận lần đầu;

-  06 suất học bổng dành cho học sinh đã từng nhận học bổng hoặc bổ sung.

2. Giá trị học bổng:

- Học bổng dành cho SV: 300 USD/SV/năm học (tương đương khoảng 6.787.000 VNĐ tính theo thời giá hiện hành) .

- Học bổng dành cho HS: 200 USD/HS/năm học (tương đương khoảng 4.524.000 VNĐ tính theo thời giá hiện hành) .

3. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn:

3.1. Đối với HS-SV đã được nhận học bổng Shinnyo

- Đối với sinh viên: Năm học 2020-2021 có kết quả học tập loại khá và kết quả rèn luyện đạt loại Tốt trở lên;

- Đối với học sinh: Năm học 2020-2021 có kết quả học tập loại khá và hạnh kiểm đạt loại Giỏi;

- Ưu tiên học sinh, sinh viên: Có hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập, tham gia hoạt động Lớp-Đoàn-Hội, hoạt động xã hội-cộng đồng, nghiên cứu khoa học…

3.2. Đối với HS-SV lần đầu tiên được nhận học bổng Shinnyo

- Học sinh lớp 10 đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển vào trường THPT năm 2021;

- Sinh viên năm thứ nhất, đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2021;

- Có hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập.

Học sinh, sinh viên được nhận học bổng Shinnyo năm học 2021-2022 sẽ tiếp tục được tham gia chương trình xét cấp học bổng Shinnyo vào những năm học tiếp theo, nếu đáp ứng các yêu cầu của chương trình học bổng.

4. Kế hoạch triển khai:

- Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm thông báo thông tin về việc hoàn thiện hồ sơ xét nhận học bổng Shinnyo, Nhật Bản năm học 2021- 2022 cho sinh viên và học sinh;

- Học sinh có đủ điều kiện đăng ký trực tiếp với GVCN;

- Đối với sinh viên: Sinh viên có đủ điều kiện đăng ký xét chọn tại link: trực tuyến tại địa chỉ: https://forms.gle/g4wrx2dTjAVD8iS18 trước 15 giờ thứ Sáu, ngày 05/11/2021;

- Đối với học sinh: Học sinh có đủ điều kiện đăng ký xét chọn và nộp hồ sơ cho GVCN trước 16 giờ thứ Sáu, ngày 05/11/2021.

5. Hồ sơ đăng ký: HS-SV nộp bản scan các giấy tờ sau:

5.1. Đối với HS- SV đã được nhận học bổng Shinnyo

- Đối với sinh viên: Danh sách xét chọn có chữ ký xác nhận của Cố vấn học tập và Ban chủ nhiệm Khoa; Đối với học sinh: Danh sách xét chọn có chữ ký xác nhận của Giáo viên chủ nhiệm và Ban Giám hiệu Trường THPT KHGD;

- Bảng điểm học tập năm học 2020-2021, có xác nhận của đơn vị;

- Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu);

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập (nếu có);

- Bản photo các chứng nhận về: Hoạt động Lớp-Đoàn-Hội, hoạt  động xã hội-cộng đồng, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

- Bản photo thẻ sinh viên/ học sinh

5.2.  Đối với HS-SV lần đầu tiên được nhận học bổng Shinnyo

* Đối với Học sinh:

- Danh sách xét chọn có chữ ký xác nhận của Giáo viên chủ nhiệm và Ban Giám hiệu Trường THPT KHGD.

- Bản photo giấy xác nhận điểm thi vào trường trung học phổ thông năm 2021;

- Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bài viết tìm hiểu về tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản và học bổng Shinnyo (có độ dài không quá 02 trang A4);

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn/ cần được hỗ trợ kinh phí để học tập;

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);

- 01 bản phô tô CMTND và thẻ học sinh.

* Đối với Sinh viên:

- Danh sách xét chọn có chữ ký xác nhận của Cố vấn học tập và Ban chủ nhiệm Khoa;

- Bản photo giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2021;

- Bản tự giới thiệu, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bài viết tìm hiểu về tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản và học bổng Shinnyo (có độ dài không quá 02 trang A4);

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn/ cần được hỗ trợ kinh phí để học tập;

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);

- 01 bản phô tô CMTND và thẻ SV.

6. Thông tin liên hệ:

Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 102, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (Mọi thắc mắc xin liên hệ ThS. Hà Thị Thanh Thủy, ĐT:024.730.17.123 số lẻ 1102; email: thuyhtt@vnu.edu.vn).

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, Trường THPT KHGD, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm, sinh viên, học sinh triển khai thực hiện Thông báo này.

Trân trọng ./.     

09:10 31/10/2021

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ