Lý lịch khoa học

Ban Giám hiệu

 1. GS.TS Nguyễn Quý Thanh
 2. TS. Nguyễn Đức Huy
 3. PGS.TS Phạm Văn Thuần
 4. TS. Nguyễn Thị Hương

Khối Hành chính

 1. TS Dương Tuyết Hạnh
 2. TS. Phạm Thị Thanh Hải
 3. TS. Lê Chí Hiếu
 4. TS Nguyễn Bá Ngọc
 5. TS Nguyễn Trung Kiên

Khoa Quản lý Giáo dục

 1. GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc
 2. PGS.TS Đặng Xuân Hải
 3. PGS.TS Trịnh Văn Minh
 4. PGS.TS Dương Thị Hoàng Yến
 5. TS. Trần Thị Bích Liễu
 6. TS Đỗ Thị Thu Hằng
 7. TS. Nguyễn Thị Tuyết
 8. TS Nguyễn Phương Huyền
 9. TS Nguyễn Quang Tháp
 10. TS Nguyễn Thị Lý
 11. TS. Dương Văn Thắng
 12. ThS Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Khoa Các Khoa học Giáo dục

 1. PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa
 2. PGS.TS Đặng Hoàng  Minh
 3. TS Trần Anh Tuấn
 4. TS. Nguyễn Hồng Kiên
 5. TS Nguyễn Thị Bích Liên
 6. TS Trần Văn Công
 7. TS Trần Văn Tính
 8. ThS Mai Quang Huy
 9. ThS Lại Thị Yến Ngọc
 10. ThS Hồ Thu Hà
 11. ThS Trần Thị Quỳnh Trang
 12. ThS Nguyễn Thị Anh Thư
 13. TS. Trần Thành Nam
 14. ThS. Lê Thế Tình
 15. ThS. Trần Thị Mai Phương

Khoa Sư phạm

 1. PGS.TS Lê Kim Long
 2. PGS.TS Mai Văn Hưng
 3. PGS.TS. Lê Anh Vinh
 4. PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
 5. PGS.TS. Nguyễn Nhụy
 6. TS Tôn Quang Cường
 7. TS Hoàng Thanh Tú
 8. TS Nguyễn Hữu Chung
 9. TS Vũ Minh Trang
 10. TS Nguyễn Thị Ngọc Bích
 11. PGS. TS Phạm Minh Diệu
 12. TS Bùi Thị Hương
 13. TS Lê Thanh Huyền
 14. TS Lê Thị Phượng
 15. TS Lê Thị Thu Hiền
 16. TS Nguyễn Thị Kim Thành
 17. TS Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
 18. TS Phạm Kim Chung
 19. TS Phạm Thị Kim Giang
 20. TS Vũ Thị Thu Hoài
 21. TS. Văn Thị Minh Tư
 22. TS. Nguyễn Hoàng Trang
 23. TS. Phạm Đức Hiệp
 24. ThS Bùi Thị Hường
 25. ThS Đào Thị Hoa Mai
 26. ThS Lã Phương Thúy
 27. ThS Lại Phương Liên
 28. ThS Phạm Thị Kiều Duyên
 29. ThS Nguyễn Thị Quỳnh Hương
 30. ThS Vũ Phương Liên
 31. ThS Đoàn Nguyệt Linh
 32. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai
 33. ThS. Phạm Thị Thanh Phượng
Bộ môn Đo lường và Đánh giá trong Giáo dục
 1. TS Sái Công Hồng
 2. TS Lê Thái Hưng
 3. TS. Lê Thị Thu Hiền
 4. ThS. Lê Thị Hoàng Hà
12:11 29/11/2014

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ