Hướng dẫn đăng ký xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực và chứng chỉ A – Level tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

TT

Mã trường

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

1

QHS

52140209

Sư phạm Toán

2

2

QHS

52140211

Sư phạm Vật lý

1

3

QHS

52140212

Sư phạm Hóa học

1

4

QHS

52140213

Sư phạm Sinh học

1

5

QHS

52140217

Sư phạm Ngữ văn

2

6

QHS

52140218

Sư phạm Lịch sử

1

Tổng

8

2. Điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

- Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực (ĐGNL): Điểm ĐGNL tối thiểu là 70/140 và còn hạn sử dụng (24 tháng kể từ ngày dự thi).

- Phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh: Điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) trở lên.

3. Tổ hợp xét tuyển

TT

Ngành học

Bài thi ĐGNL

Chứng chỉ A-level

1

Sư phạm Toán

Kết quả bài thi ĐGNL (phần tự chọn KHTN)

- Toán*, Vật lý, Hóa học

2

Sư phạm Vật lý

- Toán, Vật lý*, Hóa học

- Toán, Vật lý*, Tiếng Anh

- Toán, Vật lý*, Ngữ văn

3

Sư phạm Hóa học

- Toán, Vật lý, Hóa học*

- Toán, Hóa học*, Tiếng Anh

- Toán, Hóa học*, Ngữ văn

4

Sư phạm Sinh học

- Toán, Hóa học, Sinh học*

- Toán, Sinh học*, Tiếng Anh

- Toán, Sinh học*, Ngữ văn

 

5

Sư phạm Ngữ Văn

 

Kết quả bài thi ĐGNL (phần tự chọn KHXH)

- Toán, Ngữ văn*, Tiếng Anh

6

Sư phạm Lịch sử

- Toán, Ngữ văn*, Tiếng Anh


4. Quy định xét tuyển và hồ sơ xét tuyển

4.1. Đối với thí sinh sử dụng Bài thi ĐGNL

- Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 02 nguyên vọng, sắp xếp thứ tự ưu tiên nguyên vọng 1, nguyện vọng 2.

- Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực (cộng vào kết quả thi  ĐGNL): Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 5,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 2,5 điểm.

- Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo thứ tự các điều kiện phụ sau đây:

+ Ưu tiên theo thứ nguyện vọng đăng ký (nguyện vọng 1 ưu tiên trước).

+ Ưu tiên theo thứ tự từ cao xuống thấp điểm phần Tư duy định tính đối với thí sinh ĐKXT các ngành Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học hoặc Tư duy định lượng đối với thí sinh ĐKXT các ngành Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử.

- Hồ sơ ĐKXT gồm:

+ Phiếu ĐKXT đã ghi đầy đủ thông tin (Mẫu 1).

+ Giấy báo kết quả thi ĐGNL (còn thời hạn sử dụng).

4.2. Đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level

- Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 02 nguyên vọng, sắp xếp thứ tự ưu tiên nguyên vọng 1, nguyện vọng 2.

- Thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level không được cộng điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng.

- Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo thứ tự các điều kiện phụ sau đây:

+ Ưu tiên theo thứ nguyện vọng đăng ký (nguyện vọng 1 ưu tiên trước).

+ Ưu tiên theo thứ tự từ cao xuống thấp điểm môn thi có gắn dấu * trong tổ hợp xét tuyển.

- Hồ sơ ĐKXT gồm:

+ Phiếu ĐKXT đã ghi đầy đủ thông tin (Mẫu 2).

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ A-Level.

5. Phương thức, thời gian nhận hồ sơ ĐKXT

Phương thức: Thí sinh gửi hồ sơ ĐKXT trực tiếp hoặc thư chuyển phát nhanh tới HĐTS Trường Đại học Giáo dục (ĐHGD) (theo địa chỉ trong phần Thông tin liên hệ của HĐTS cuối hướng dẫn này).

Thời gian: Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 22/7/2017.

6. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng.

7. Công bố kết quả xét tuyển

HĐTS công bố kết quả xét tuyển và danh sách trúng tuyển trên website của Trường ĐHGD trước ngày 29/7/2017.

8. Thí sinh xác nhận tốt nghiệp THPT

Thí sinh kiểm tra danh sách trúng tuyển trên website của Trường ĐHGD  và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia hoặc bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT đến HĐTS từ ngày 01/8/2017 đến ngày 07/8/2017 bằng thư chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại Trường ĐHGD để xác nhận nhập học.

9. Gửi giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển

HĐTS gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển vào Trường cho thí sinh trước ngày 12/8/2017.

10. Nhập học: Thời gian nhập học: từ ngày 15/8/2017 đến ngày 21/8/2017.

11. Thông tin liên hệ của HĐTS:

- Địa chỉ: Phòng 101, Nhà G7, Trường Đại học Giáo dục

               144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: (04) 37 547 969,   Fax:  (04) 37 548 092.

            - Email: education@vnu.edu.vn

            - Website: http://www.education.vnu.edu.vn

Trân trọng./.

Phòng Đào tạo

11:04 21/04/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ