Thông báo Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017 - 2018

Trường Đại học Giáo dục nhận được Thông báo của Đại học Quốc gia Hà Nội về  việc tổ chức Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017-2018 cho sinh viên. Nhà trường thông báo chi tiết về Lễ trao học bổng như sau:

1. Số lượng sinh viên nhận học bổng: 05 sinh viên (có danh sách kèm theo)

2. Trị giá mỗi xuất học bổng: 250 USD/sinh viên/năm học (tương đương khoảng 5.700.000 VNĐ tính theo thời giá hiện hành.

3. Kế hoạch Lễ trao học bổng:

Thời gian: 9 giờ 00’, thứ Tư, ngày 03/01/2018

Địa điểm: Phòng 901, tầng 9, Nhà Điều hành ĐHQGHN

                 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Thành phần:

                - Đại diện lãnh đạo Phòng CTHSSV

                - 05 sinh viên được nhận học bổng

Yêu cầu về trang phục: Nữ mặc áo dài truyền thống

Nam mặc áo sơmi trắng, quần âu sẫm mầu

Lưu ý: Sinh viên được nhận học bổng có mặt lúc 8 giờ 30’, thứ Tư, ngày 03/01/2017 tại Phòng CTHSSV, P.102, nhà G7, khi đi cầm theo thẻ SV và Chứng minh thư nhân dân.

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, cố vấn học tập và sinh viên được nhận học bổng phối hợp triển khai thực hiện Thông báo này.

Trân trọng ./.                    

11:12 29/12/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ