Công văn số 3567/ĐHQGHN-ĐT ngày 08/10/2013 về việc tổ chức giảng dạy và Kiểm tra đánh giá các học phần, chuyên đề tiến và tiểu luận tổng quan

- Download thông tin chi tiết tại đây

12:06 14/06/2016

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ