Hướng dẫn đăng nhập thư viện số của Trung tâm Thông tin thư viện

Trung tâm TT-TV xin gửi bản hướng dẫn đăng nhập để bạn đọc dễ dàng sử dụng.

Xem link điện tử hoặc file hướng dẫn đính kèm.
http://lic.vnu.edu.vn/sites/default/files/huong_dan_dang_nhap_thu_vien_so_0.pdf

Các Bộ sưu tập nổi bật của thư viện số:
- Sách và giáo trình: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17744
- Bài báo VNU trong Scopus: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25238
- Bài báo VNU trong ISI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25131
- Nghiên cứu phật học và phật hoàng TNT: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17743
- Việt Nam học: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17756

Trân trọng cảm ơn.

 

TT TT-TV

12:04 19/04/2017

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ