Đảng bộ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ tRƯỜNG đhgd KHÓA II,
NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1. Bí thư Đảng bộ Trường ĐHGD khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Nguyễn Quý Thanh

Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường ĐHGD

 2. Phó Bí thư Đảng bộ Trường ĐHGD khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

1

Phạm Văn Thuần

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHGD

 3. Ban chấp hành Đảng bộ Trường ĐHGD khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020:

TT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1

Nguyễn Quý Thanh

Bí thư Đảng ủy

Hiệu trưởng Trường ĐHGD

2

Phạm Văn Thuần

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Phó Hiệu trưởng Trường ĐHGD

3

Nguyễn Đức Huy

Đảng ủy viên Đảng ủy Trường ĐHGD

Phó Hiệu trưởng Trường ĐHGD

4

Nguyễn Thị Hương

Đảng ủy viên Đảng ủy Trường ĐHGD

Phó Hiệu trưởng Trường ĐHGD

5

Đỗ Thị Thu Hằng

Đảng ủy viên Đảng ủy Trường ĐHGD

Phó Trưởng Khoa Quản lý Giáo dục

6

Tôn Quang Cường

Đảng ủy viên Đảng ủy Trường ĐHGD

Trưởng Khoa Công nghệ Giáo dục

 4. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường ĐHGD khóa khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020:

STT

Họ và tên

Chức danh

Đảng

Chính quyền

1

Phạm Văn Thuần

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Phó Hiệu trưởng Trường ĐHGD

2

Nghiêm Thị Thanh

Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ

3

Trần Văn Tính

Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHGD

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ