Bộ môn Đo lường và Đánh giá

1. Giới thiệu chung

Bộ môn Đo lường và Đánh giá được thành lập theo quyết định số 231/QĐ-TCCB ngày 12 tháng 04 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ban đầu trực thuộc Khoa Các Khoa học Giáo dục và được điều chuyển thành Bộ môn trực thuộc trường kể từ ngày 01/01/2015 theo quyết định số 1431/QĐ-TCCB ngày 30/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục.

1.1. Tên Bộ môn

- Tiếng Việt: Bộ môn Đo lường và Đánh giá

- Tiếng Anh: Department of Measurement and Evaluation

1.2. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ

Cùng với sự trưởng thành của Đại học Giáo dục, Bộ môn Đo lường và Đánh giá được phát triển và kiện toàn về cơ cấu tổ chức nói chung và đội ngũ cán bộ nói riêng. Hiện nay Bộ môn có 08 cán bộ bao gồm 4 giảng viên (01 PGS. TS; 04 TS, 01 ThS), 01 trợ lý đào tạo và 01 chuyên viên hành chính có khả năng sử dụng tốt ngoại ngữ để nghiên cứu tài liệu chuyên môn. Ngoài ra, Bộ môn còn có 1 đội ngũ cộng tác viên đông đảo ở trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nộị có trình độ chuyên môn cao, có uy tín trong lĩnh vực đo lường và đánh giá (Danh sách giảng viên tham gia cộng tác).

     - Ban chủ  nhiệm Bộ môn:

            1. Chủ nhiệm Bộ môn: TS. Sái Công Hồng

            2. Phó chủ nhiệm Bộ môn: TS. Lê Thái HưngTS. Lê Thị Thu Hiền.

     - Giảng viên:

            1. PGS.TS. Nguyễn Phương Nga

             2. TS. Tăng Thị Thùy

            3. ThS. Lê Thị Hoàng Hà

     - Bộ phận Đào tạo – Hành chính

            1. ThS. Trần Lan Anh

1.3. Mục tiêu

1.3.1. Mục tiêu tổng quát

Bộ môn Đo lường và Đánh giá phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo chất lượng cao và nghiên cứu khoa học có uy tín trong cả nước, tiến tới được thừa nhận trong khu vực trong lĩnh vực đo lường và đánh giá trong giáo dục. Tiến tới thành lập Khoa Đo lường và Đánh giá trực thuộc Trường Đại học Giáo dục vào năm 2020.

1.3.2. Mục tiêu cụ thể

            - Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu của Bộ môn là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực đo lường và đánh giá trong giáo dục theo định hướng đào tạo gắn liền với thực tiễn và tiến tới đào tạo tiếp cận chuẩn Quốc tế.

Định hướng đào tạo gắn liền với thực tiễn được thực hiện thông qua việc thiết kế các hoạt động giảng dạy và kiểm tra đánh giá các môn học thuộc chương trình theo hướng tiếp hình thành và phát triển năng lực người học.

Định hướng đào tạo tiếp cận chuẩn quốc tế được thực hiện trước hết thông qua việc đào tạo chuẩn hóa đội ngũ giảng viên đạt chuẩn quốc tế; xây dựng và triển khai môn học tiếng anh chuyên ngành đo lường và đánh giá giáo dục cho học viên.

            - Mục tiêu nghiên cứu khoa học:

Bộ môn Đo lường và đánh giá hiện đang và sẽ phát triển nhóm nghiên cứu về đo lường và đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và năng lực nghiên cứu của giảng viên; các kết quả nghiên cứu sẽ được cập nhật thường xuyên vào trong nội dung các môn học thuộc chương trình đào tạo.Song song với nhiệm vụ giảng dạy, đội ngũ giảng viên của Bộ môn sẽ tích cực tham gia các đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp ĐHQG và cấp Nhà nước; liên kết thực hiện nghiên cứu khoa học với các chuyên gia làm việc trong các viện nghiên cứu giáo dục, các trường sư phạm ….; hợp tác nghiên cứu với các chuyên gia quốc tế và các trường đại học có uy tín ở nước ngoài. Sản phẩm nghiên cứu của Bộ môn sẽ có hàm lượng học thuật cao và tính ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn.

            - Cung cấp dịch vụ:

Bộ môn sẽ phối hợp với trung tâm đào tạo của trường, cung cấp dịch vụ đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu của các cơ sở giáo dục, bao gồm đào tạo về kiểm tra đánh giá kết quả học tập;xây dựng và chuẩn hóa ngân hàng đề thi, kiểm tra; sử dụng các kĩ thuật đánh giá lớp học trong giảng dạy

1.4. Chức năng:

Quản lý chuyên môn về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động liên quan đến ngành đo lường và đánh giá, các ngành khác được Hiệu trưởng giao nhiệm vụ.

1.5. Nhiệm vụ chính:

     a) Tham gia xây dựng nội dung chương trình các ngành học liên quan đến đo lường và đánh giá và quản lý quá trình đào tạo;

     b) Xây dựng và phối hợp tổ chức các chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ, chương trình bồi dưỡng theo chuyên đề, theo nhu cầu của người học để nâng cao trình độ và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp, giảng viên, giáo viên và chuyên viên các cấp.

     c) Triển khai nghiên cứu khoa học, thực hiện các nghiên cứu lý luận, thực tiễn trong nước và quốc tế về khoa học đo lường và đánh giá nhằm ứng dụng vào giảng dạy, tư vấn, hợp tác chuyển giao; Tổ chức thực hiện và quản lý công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong chương trình, kế hoạch của Bộ môn và của trường.

     d) Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học về đo lường và đánh giá. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo;

2. Nghiên cứu khoa học

2.1. Các hướng nghiên cứu chính

     - Lĩnh vực đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục

     - Lĩnh vực đánh giá chất lượng chương trình đạo tạo

     - Lĩnh vực đánh giá hoạt động nghề nghiệp của giảng viên, lãnh đạo và nhà quản lý

     - Lĩnh vực đánh giá sự tiến bộ của người học

2.2. Những công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

TS. Sái Công Hồng (2016) , Đánh giá tương quan giữa điểm thi đánh giá năng lực và điểm thi trung học phổ thông quốc gia, trang 15, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nghiên cứu Giáo dục, Tập 32, số 02, 2016.

TS. Sái Công Hồng (2016),  Đánh giá tương quan giữa điểm thi đánh giá năng lực và kết quả học tập năm lớp 12, trang 78, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 131, tháng 8/2016.

Đào Thị Hoa Mai, Sái Công Hồng, Lê Thái Hưng, Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Lê Kim Long (2013),Nghiên cứu đề xuất áp dụng kĩ thuật đánh giá trong lớp học cho bậc phổ thông ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN 2.

PGS.TS. Mai Văn Hưng, Lê Thái Hưng, Đỗ Hoàng Mai (2015), Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh qua môn sinh học 10, Tạp chí Giáo dục, số 365, kì 1 (pp58-60).

Lê Thái Hưng, Dương Thị Anh, Nguyễn Thu Hương  (2015), Áp dụng một số kĩ thuật đánh giá lớp học trong dạy học chương Mắt và các dụng cụ quang học( vật lí 11), Tạp chí Giáo dục và Xã hội số 57 (118, p36 – 39).

Lê Thái Hưng, Nguyễn Văn Tuân, Dương Thị Anh  (2015), Xây dựng ngân hàng câu hỏi đánh giá kết quả học tập môn Vật lý học kì 1 Lớp12: Vận dụng IRT và phàn mềm ConQuest, Tạp chí Quản lý Giáo dục, số 79 (40-45).

Lê Thái Hưng, Lê Thị Hoàng Hà, Dương Thị Anh (2016), Năng lực hợp tác giải quyết vấn đề trong dạy học và đánh giá bậc trung học ở Việt Nam, Tạp chí Quản lý Giáo dục, số 80 (8-13).

Lê Thái Hưng, Vũ Phương Liên, Nguyễn Thị Hằng (2016), Thử nghiệm đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học chương Oxi – Lưu huỳnh (Hóa học 10), Tạp chí Giáo dục, số 378 (44-46,62).

Trần Thị Hoa, Lã Phương Thúy, Lê Thái Hưng (2016), Xây dựng đề kiểm tra đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản nghị luận của học sinh lớp 10 – trung học phổ thông, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội (Tập 32, Số 1, 2016).

Phan Hùng Thư, Lê Thái Hưng  (2016), Quản lý đào tạo giáo viên THPT theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - nhìn từ kinh nghiệm quốc tế, Tạp chí Quản lý Giáo dục.

Lê Thái Hưng, Lê Thị Hoàng Hà, Cao Văn Giáp (2016), Thiết kế bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán lớp 11 theo dạng thức câu hỏi của chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA, Khoa học Giáo dục (Số 133 tháng 10 năm 2016).

Đặng Xuân Hải, Lê Thái Hưng, Đỗ Thị Thu Hằng (2016), Thích ứng với thay đổi của cán bộ quản lý trường đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay ở Việt Nam (nghiên cứu trường hợp ở trường Đại học Quốc gia Hà Nội), Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục (tập 32, số 3)

2.3. Hoạt động đào tạo

     - Đào tạo trình độ cử nhân: Giảng dạy các học phần Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

Đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục.

     - Tham gia giảng dạy trong các hoạt động đào tào Nghiệp vụ sư phạm, các chuyên đề bồi dưỡng theo chỉ đạo của Nhà trường.

     - Đào tạo ngắn hạn về Đo lường và đánh giá trong giáo dục.

 

Địa chỉ liên hệ

            Bộ môn Đo lường và Đánh giá, trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

            Địa chỉ: Phòng 601, nhà B2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

            ĐT: 0247 3017 123 (máy lẻ 3601)

            E - mail: 

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ