English  
 
Trang chủ arrow QUY TRÌNH - BIỂU MẪU arrow - Quy trình nghiệp vụ arrow Các văn bản, biểu mẫu về Kiến tập, thực tập sư phạm
Các văn bản, biểu mẫu về Kiến tập, thực tập sư phạm
+Trách nhiệm của trường đoàn, phó trưởng đoàn kiến tập sư phạm
+Văn bản về thực tập sư phạm
+Phiếu đánh giá
+Phiếu đánh giá tổng hợp
+Mẫu tổng hợp điểm
+Báo cáo tổng kết thực tập sư phạm
+Quy định về thực tập sư phạm
+Báo cáo tổng kết về đợt kiến tập sư phạm_ Biểu mẫu số 7
+Mẫu bìa thực tập, kiến tập sư phạm
+Phiếu đánh giá quá trình kiến tập hoạt động giảng dạy_ Biểu mẫu số 6
+Phiếu đánh giá kết quả kiến tập giáo dục_ Biểu mẫu số 4
+Hướng dẫn tổ chức triển khai kiến tập sư phạm năm học 2010-2011
+Kế hoạch kiến tập sư phạm năm học 2010-2011_ Biểu mẫu số 1
+Kinh phí kiến tập, thực tập sư phạm
+Phân công hướng dẫn sinh viên kiến tập giáo dục tại các trường THPT_ Biểu mẫu số 2
+Phân công hướng dẫn sinh viên kiến tập giảng dạy tại các trường THPT_ Biểu mẫu số 3
+Phân công hướng dẫn sinh viên thực tập giảng dạy tại các trường THPT
+Phân công hướng dẫn sinh viên thực tập giáo dục tại các trường THPT
+Phiếu đánh giá kết quả kiến tập hoạt động giảng dạy_Biểu mẫu số 5
+Phiếu dự giờ
+Biên bản rút kinh nghiệm giờ dạy
 tra
<Về trước   Tiếp theo>
 
logo-hcm.jpg
Banner
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

University of Education, Vietnam National Unversity, Hanoi
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.4.3754.7969, Fax: 84.4.3754.8092, Email: education@vnu.edu.vn

Developed by CCNE, 2008, Vietnam National Unversity, Hanoi
Do not send to: vanbach@vnu.edu.vn vanbach@coltech.vnu.vn delme@vnu.edu.vn delme@coltech.vnu.vn