Học bổng

Thông báo tham dự Chương trình mùa hè CASEUF năm 2017 tại Nhật Bản

Thực hiện Công văn số 11/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 03/01/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo về việc tham gia Mạng lưới các trường đại học ASEAN-EU-Fukuoka (CASEUF) và tham dự Chương trình mùa hè CASEUF 2017 của Trường ĐH Nữ sinh Fukuoka Nhật bản (Fukuoka Women’s University) cho sinh viên (SV) của ĐHQGHN như sau:

Thông báo chương trình xét cấp học bổng của Quỹ học bổng Vừ A Dính năm học 2016-2017

Thực hiện Công văn số 10/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 03/1/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo chương trình xét cấp học bổng của Quỹ học bổng Vừ A Dính (gọi là học bổng Vừ A Dính) năm học 2016-2017 cho học sinh, sinh viên (HSSV) của ĐHQGHN như sau:

Lễ trao học bổng Shinnyo năm học 2016-2017 và kỷ niệm 10 năm triển khai chương trình học bổng Shinnyo tại ĐHQGHN

Trường Đại học Giáo dục nhận được Công văn số 3893/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 6/12/2016 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc trao học bổng Shinnyo năm học 2016-2017 và kỷ niệm 10 năm triển khai chương trình học bổng Shinnyo tại ĐHQGHN. Kết quả chi tiết như sau:

Chương trình học bổng Lawrence Sting năm học 2016-2017

Thực hiện Công văn số 2345/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 11/8/2016 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thông báo Chương trình học bổng Lawrence Sting, năm học 2016-2017, Trường Đại học Giáo dục thông báo  như sau:

Thông báo chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2016-2017