Thời Khóa biểu học kì I năm 2016 - 2017 Khóa QH-2016-S

Thời Khóa biểu học kì I năm 2016 - 2017 Khóa QH-2016-S

Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN thông báo thời khóa biểu học kì 1 dành cho sinh viên các khối ngành sư phạm như sau:

Thời khóa biểu ngành Sư phạm Ngữ văn Khóa QH-2016-S 

Thời khóa biểu ngành Sư phạm Lịch sử Khóa QH-2016-S 

Thời khóa biểu ngành sư phạm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học

 

* Lưu ý: T hời khóa biểu của ngành Sư pham Ngữ văn QH-2016-S: Học phần "Hán nôm cơ sở" và " Sinh hoạt lớp" chuyển lịch từ thứ 4 sang thứ 5. Lịch cụ thể trong file đính kèm.