Ngày 22/05: Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên và học viên sau đại học

Ngày 22/05: Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên và học viên sau đại học

Thời gian: 
22/05/2017

Trường Đại học Giáo dục đã có Thông báo số 1384/TB-ĐHGD ngày 24/10/2016 về kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017; và Thông báo số 606/ĐHGD-KHCN ngày 21 tháng 3 năm 2017 về kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học cho học viên sau đại học  đợt 1 năm 2017;

Căn cứ theo tiến độ chuẩn bị, Hội nghị sẽ được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian : 8h00, thứ Hai, ngày 22 tháng 5  năm 2017.

2. Địa điểm : Phòng 502, C0, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Thành phần tham gia:  

- Ban giám hiệu trường, lãnh đạo các đơn vị

- Giảng viên

- Đại diện các lớp học viên sau đại học

- Đại diện các lớp đại học

- Báo cáo viên là các sinh viên và học viên sau đại học được Khoa xét chọn và gửi danh sách đề xuất; Danh sách báo cáo được đính kèm Thông báo này.

4.  Chương trình:

- Phát biểu khai mạc của lãnh đạo Trường

- Báo cáo tổng quan của Phòng KH-QHQT

- Báo cáo của sinh viên: 7 báo cáo

- Báo cáo của học viên sau đại học: 5 báo cáo

- Trao giải và tổng kết