Ngày 24/3: Khai giảng lớp hệ thống hóa kiến thức dự thi cao học đợt 1 năm 2017

Ngày 24/3: Khai giảng lớp hệ thống hóa kiến thức dự thi cao học đợt 1 năm 2017

Đáp ứng nguyện vọng của đông đảo thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017, Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN tổ chức các lớp hệ thống hóa kiến thức cụ thể như sau:

Thời gian: 
24/03/2017

1. Khóa học bao gồm 2 môn:

* Môn 1: Đánh giá năng lực (cho tất cả các chuyên ngành)

* Môn 2:

- Giáo dục học (đối với chuyên ngành Quản lý Giáo dục; Đo lường và đánh giá trong giáo dục)

- Lý luận dạy học (đối với chuyên ngành Lý luận và PPDH bộ môn)

- Tâm lý học phát triển (đối với chuyên ngành TLHLS Trẻ em & vị thành niên)

2. Thời gian đăng ký: Kể từ ngày thông báo đến 23/03/2017.

3. Thời gian học: Dự kiến bắt đầu từ ngày 24/03/2017.

4. Địa điểm đăng ký và nhận lịch học: tại Trung tâm Hợp tác đào tạo và Bồi dưỡng, phòng 105, nhà G7, Trường Đại học Giáo dục – ĐGQGHN, ĐT: 0422139568.

5. Địa điểm nộp lệ phí: Kế hoạch Tài chính, phòng 201, tầng 2, nhà G7 Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN, ĐT: 0437547462.

6. Mức kinh phí : 3.200.000đ/ học viên/ khóa học.

Ghi chú: Lớp hệ thống hóa kiến thức được tổ chức theo nhu cầu tự nguyện của thí sinh, không phải là lớp bắt buộc cho tất cả các thí sinh. Trường Đại học Giáo dục chỉ mở lớp học khi có số lượng học viên đăng ký đáp ứng đủ yêu cầu cần thiết.

Trân trọng thông báo./.