Sự kiện

05/15/2017 - 08:00 to 05/19/2017 - 17:00
Nhằm tăng thêm hiểu biết và kỹ năng sử dụng các công cụ đánh giá trí tuệ cho các cán bộ tâm lý, giáo dục, Trung tâm thông tin hướng nghiệp và nghiên cứu, ứng dụng tâm lý, trường Đại học Giáo dục tổ...
04/02/2017 - 07:00 to 18:00
Chấp hành Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được sự phê duyệt của Đảng ủy Trường Đại học Giáo dục, BTV Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, Đoàn Đại học Giáo dục tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...
03/27/2017 - 08:00 to 04/09/2017 - 17:00
Từ ngày 27/3 đến ngày 9/4/2017, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN sẽ tổ chức đăng ký và nhận hồ sơ của các thí sinh tham dự kỳ thi sau đại học đợt 1 năm 2017. Cụ thể như sau:
03/28/2017 - 17:45
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao và trao đổi kiến thức cho cán bộ, giảng viên hàng năm, Trường Đại học Giáo dục tổ chức seminar với chủ đề “Triết lý giáo dục khai phóng của Wilhelm với đổi mới...
03/27/2017 - 09:45 to 04/09/2017 - 09:45
Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, nhà trường triển khai Kế hoạch tọa đàm “Phương pháp và kinh nghiệm học tập cho sinh viên”, cụ thể như sau: