Từ 27/03 đến hết ngày 09/04: Tọa đàm “Phương pháp và kinh nghiệm học tập cho sinh viên”

Từ 27/03 đến hết ngày 09/04: Tọa đàm “Phương pháp và kinh nghiệm học tập cho sinh viên”

Thời gian: 
21/03/2017

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, nhà trường triển khai Kế hoạch tọa đàm “Phương pháp và kinh nghiệm học tập cho sinh viên”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Giúp sinh viên năm thứ nhất hình thành được kế hoạch học tập và nghiên cứu khoa học hiệu quả nhất, thoát khỏi cách học ở THPT phát huy tích cực chủ động, sáng tạo của sinh viên trong học tập.

Tạo sự gắn kết giữa thầy và trò ngày càng chắt chẽ, thân thiết hơn cũng như tạo điều kiện để cho sinh viên năm thứ nhất có cơ hội được gặp gỡ, tiếp xúc, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học với đội ngũ giảng viên và sinh viên khóa trên có kinh nghiệm trong học tập và nghiên cứu khoa học, từ đó giúp các em rút ra được những kinh nghiệm hữu ích nhằm phục vụ cho quá trình học tập của mình tại Trường Đại học Giáo dục.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

2.1. Nội dung

- Trao đổi về phương pháp và kinh nghiệm học tập ở đại học để hỗ trợ cho sinh viên năm thứ nhất;

- Trao đổi các nội dung khác liên quan như cách khai thác, chọn lọc thông tin và lựa chọn tài liệu phục vụ học tập, cách thức đăng ký và thực hiện nghiên cứu khoa học, rèn luyện kĩ năng bổ trợ, kỹ năng sống … cho sinh viên năm thứ nhất.

2.2. Chương trình

- Cố vấn học tập phụ trách các lớp chịu trách nhiệm tổ chức Tọa đàm;

- Cố vấn học tập các lớp xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết, có phê duyệt của Ban Chủ nhiệm Khoa, gửi về Phòng CTHSSV trước ngày 26/03/2017 và bản mềm gửi cho đ/c Mai Xuân Toàn theo địa chỉ email: toanmx@vnu.edu.vn;

III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

3.1. Thời gian: Từ 27/03/2017 đến hết ngày 09/04/2017 (Bản Kế hoạch chi tiết các khối ngành đăng ký kèm theo).

3.2. Địa điểm: Phòng học nhà C0 – Trường Đại học Giáo dục – 182 Lương Thế Vinh –Thanh Xuân – Hà Nội.

IV.  THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Toàn thể sinh viên QH-2016-S.

- Đại diện sinh viên khóa QH-2013-S, QH-2014-S, QH-2015-S (5 đến 10 sinh viên/ 1 khóa).

- Đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên (CTHSSV), Ban Chủ nhiệm Khoa Sư phạm, Khoa Các Khoa học Giáo dục, Đoàn Thanh niên, Cố vấn học tập.