Thông báo

26/06/2017
Trường Đại học Giáo dục nhận được thông báo của trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc tham gia viết bài tham gia Hội thảo “Phát triển năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên khoa học tự nhiên đáp ứng yêu...
14/06/2017
Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2017. >>> Thông báo số 958/TB-ĐHGD 1. Các ngành tuyển sinh và thời gian thi tuyển sinh Đợt 2 năm 2017, Trường Đại...
22/06/2017
Trong khuôn khổ dự án hợp tác nghiên cứu với trường Đại học Birmingham City (Anh quốc) và trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TP Hồ Chí Minh), với sự hỗ trợ từ Hội đồng Anh tại Việt Nam, Trường Đại học...
20/06/2017
Thực hiện công văn số 1909/ĐHQGHN-ĐT ngày 9/6/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình “Bồi dưỡng các nhà lãnh đạo ASEAN tương lai”, Trường Đại học Giáo dục thông báo đến các đơn vị trong...
17/06/2017
Tiếp theo Thông báo số 952/KH-ĐHGD, ngày 07/6/2017 về việc tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ và Cử nhân năm 2017, Trường Đại học Giáo dục tổ chức tọa đàm “Các xu thế mới trong giáo dục”, cụ thể...