Thông báo

28/04/2017
Căn cứ vào nhiệm vụ của Trường Đại học Giáo dục trong việc nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học; đáp ứng các chuẩn mực cơ bản của trường đại học quốc tế, Trường Đại học Giáo dục thông báo...
26/04/2017
Trường Đại học Giáo dục (ĐHGD) thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 như sau: >>> Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017 1. Đối tượng tuyển sinh - Thí sinh đã tốt nghiệp...
26/04/2017
Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT Khoa học Giáo dục năm 2017 như sau: >>> Thông báo tuyển sinh lớp 10 trường THPT Khoa học Giáo...
14/04/2017
Thực hiện công văn số 1189/ĐHQGHN-KHCN ngày 10/04/2017 về cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017” nhân dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, Trường...
18/04/2017
Thực hiện Công văn 1061/ĐHQGHN-KHCN ngày 30 tháng 03 năm 2017 về việc đề xuất các nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu tiềm năng cấp ĐHQGHN, Trường ĐHGD đề nghị các đơn vị thông báo tới các nhà khoa...