Tổ chức Hội thảo khoa học: “Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên vùng Tây Bắc”

Tổ chức Hội thảo khoa học: “Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên vùng Tây Bắc”

Trường Đại học Giáo dục tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên vùng Tây Bắc, thông tin chi tiết như sau:

1. Tên hội thảo: Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên vùng Tây Bắc

2. Mục đích Hội thảo: Tham vấn ý kiến các nhà khoa học, nhà quản lý về thực trạng đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên vùng Tây Bắc; những yếu tố văn hóa, phong tục tập quán địa phương có thể ảnh hưởng đến sự phát triển nghề nghiệp của giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục vùng Tây Bắc

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 8h30, thứ sáu, ngày 19/5/2017

- Địa điểm: Phòng Hội thảo, Khách sạn Mường Thanh, số 514 đường 7/5, Him Lam, Tp. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

4. Thành phần: Nhóm nghiên cứu và các nhà khoa học quan tâm; Giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục các tỉnh vùng Tây Bắc.

Trường Đại học Giáo dục thông báo và kính mời các nhà khoa học quan tâm tham dự và viết bài cho Hội thảo.

Bài viết và thông tin đăng kí tham dự (họ tên, học hàm, học vị, đơn vị công tác, số điện thoại liên lạc) gửi qua e mail của Ban tổ chức chậm nhất ngày 17/5/2017.

E mail đăng kí: ltthien@vnu.edu.vn hoặc hienltt@moet.edu.vn.

ĐT liên hệ: TS. Lê Thị Thu Hiền: 0932.212.595.