Chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2017-2018

Chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2017-2018

Thực hiện Công văn số 3008/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 28/7/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2017-2018 cho sinh viên, Trường Đại học Giáo dục thông báo  như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

     - Sinh viên hệ chính quy, đang học năm thứ ba hoặc thứ tư, có kết quả học tập đạt loại giỏi và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

     - Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh; ưu tiên sinh viên có khả năng phiên dịch Việt - Nhật, Nhật - Việt; 

     - Có hiểu biết sâu sắc về Tổ chức Shinnyoen - Nhật Bản; về đất nước, con người và văn hóa Nhật Bản;

     - Có ý thức tham gia và tổ chức đoàn;

     - Có sức khỏe và đạo đức tốt;

     - Có đủ điều kiện làm visa.         

2. Kinh phí: Ban Tổ chức sẽ đài thọ toàn phần.

3. Chỉ tiêu học bổng : 01 suất.

4. Chương trình giao lưu

     - Thời gian: 4-5 ngày (khoảng tháng 10/2017).

     - Số lượng sinh viên tham gia chương trình: 01 sinh viên.

     - Nội dung: ĐHQGHN sẽ thông báo sau.

5. Kế hoạch triển khai:

     - Cố vấn học tập thông báo thông tin về Chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2017-2018 cho sinh viên ;

     - Sinh viên có đủ điều kiện đăng ký thông tin trực tuyến tại địa chỉ:           https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AV-r5GBu_Aifsa0jEDKlWySIPaOqL7tW_SQnOa4bMOM/edit?ts=59816504#gid=1191688603     

     - Sau khi được xét chọn, học viên sẽ nộp hồ sơ đăng ký và danh sách xét chọn có chữ ký xác nhận của giảng viên phụ trách và Ban chủ nhiệm Khoa, Bộ môn tại Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên (Cô Đặng Việt Hà: dangvietha1982@vnu.edu.vn).

6. Hồ sơ đăng ký:

     - Danh sách xét chọn có chữ ký xác nhận của giảng viên phụ trách và Ban chủ nhiệm Khoa, Bộ môn.

     - Bản tự giới thiệu về bản thân, có dán ảnh, trong đó nêu rõ năng lực nổi trội và khả năng đóng góp cho đoàn/chương trình ;

     - Bảng điểm học tập, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

     - Bài viết tìm hiểu về Tổ chức Shinnyoen - Nhật Bản, có độ dài tối đa là 2 trang A4;

     - Bài viết tìm hiểu về đất nước, văn hóa và con người Nhật Bản, có độ dài tối đa là 2 trang A4;

     - Thư giới thiệu của cán bộ/giảng viên;

     - Bản photo hộ chiếu, còn giá trị sử dụng tối thiểu đến tháng 12/2017;

     - Bản photo thẻ sinh viên;

     - Bản photo chứng chỉ tiếng Nhật/tiếng Anh;

     - Bản photo các chứng nhận thành tích học tập, hoạt động Đoàn-Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).

      - 01 bản phô tô thẻ SV.

7. Thời gian:

    - Thời gian đăng ký trực tuyến: Từ ngày 4/8/2017 đến 17h00, ngày 16/8/2017.

    - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày 17/8/2017 đến trước 16 giờ 30’ thứ Sáu, ngày 18/8/2017.

    8. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 103, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội ( cô Hà Thủy, ĐT: 043 7 548 553; email: thuyhtt@vnu.edu.vn ).

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa, Bộ môn, cố vấn học tập, sinh viên triển khai thực hiện thông báo này.

          Trân trọng ./.