Chương trình học bổng Toshiba năm học 2017 - 2018

Chương trình học bổng Toshiba năm học 2017 - 2018

Thực hiện Công văn số 3007/ĐHQGHN-CTHSSV, ngày 28/7/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Chương trình học bổng Toshiba năm học 2017 - 2018 cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là học viên), Trường Đại học Giáo dục thông báo như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Tuổi: Dưới 27 tuổi đối với học viên cao học; dưới 30 tuổi đối với nghiên cứu sinh (không xét học bổng cho học viên năm cuối của khóa học);

- Đảm bảo đúng tiến độ chương trình của khóa học, có kết quả học tập và nghiên cứu tốt;

- Có trình độ tiếng Anh tốt (đặc biệt là kỹ năng nói và viết);

- Tham gia đầy đủ hoạt động của Chương trình học bổng (tại mục 4).

- Ưu tiên học viên: có hoàn cảnh khó khăn; tham gia nghiên cứu khoa học, có báo cáo, bài viết đăng trên tạp chí, kỷ yếu; có nhiều đóng góp cho các hoạt động xã hội.

2. Mức học bổng

- Học bổng toàn phần: trị giá 200.000 Yên Nhật/01 học viên/năm (chỉ cấp cho học viên có 100% thời gian dành cho học tập) tương đương với 41.108.000đ (tính theo thời giá hiện hành).

- Học bổng bán phần: trị giá 100.000 Yên Nhật/01 học viên/năm (tương đương với 20.554.000đ tính theo thời giá hiện hành).

3. Chỉ tiêu học bổng : 01 suất toàn phần hoặc 02 xuất bán phần.

4. Thời gian tổ chức Chương trình học bổng (dự kiến): 2 lần trong năm học.

- Lần 1: Tháng 10/2017 - Tổ chức trao học bổng.

- Lần 2: Tháng 3/2018 - Học viên báo cáo kết quả học tập và nghiên cứu tại Seminar “Toshiba Scholarship Mid-Year Meeting” (theo tài liệu hướng dẫn gửi kèm; Công văn thông báo ĐHQG sẽ gửi vào tháng 11/2017).

- Giảng viên phụ trách thông báo thông tin về Chương trình học bổng Toshiba năm học 2017 - 2018 cho học viên ;

- Học viên có đủ điều kiện đăng ký trực tuyến tại địa chỉ sau:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G1HH6KOQFJyBktaDwbWn4PA6XRykkm-OtZnHze43zYA/edit#gid=2105880902

- Sau khi được xét chọn, học viên sẽ nộp hồ sơ đăng ký và danh sách xét chọn có chữ ký xác nhận của giảng viên phụ trách và Ban chủ nhiệm Khoa, Bộ môn tại Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên (Cô Đặng Việt Hà: dangvietha1982@vnu.edu.vn).

6. Hồ sơ đăng ký:

- Danh sách xét chọn có chữ ký xác nhận của giảng viên phụ trách và Ban chủ nhiệm Khoa, Bộ môn.

- 02 bản tự giới thiệu của học viên, có dán ảnh (bằng tiếng Việt - Mẫu 1, bằng tiếng Anh - Mẫu 2 Application for Toshiba Scholarship);

- Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Thư giới thiệu của cán bộ hướng dẫn;

- Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng;

- Dự kiến chương trình nghiên cứu/đề tài/báo cáo (mục đích, kế hoạch, nội dung…);

- Bản photo thẻ học viên;

- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, trình độ ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học, bài báo, đề tài, hoạt động xã hội, hoàn cảnh gia đình…(nếu có)

7. Thời gian:

- Thời gian đăng ký trực tuyến: Từ ngày 4/8/2017 đến 17h00, ngày 24/8/2017.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày 25/8/2017 đến trước 16 giờ 30’ thứ Hai, ngày 28/5/2017.

8. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Công tác Học sinh & Sinh viên, Phòng 103, nhà G7, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (cô Hà Thủy, ĐT: 043 7 548 553; email: thuyhtt@vnu.edu.vn ).

Kính đề nghị các Phòng chức năng, các Khoa và Bộ môn trực thuộc, giảng viên phụ trách, học viên triển khai thực hiện thông báo này.

          Trân trọng ./.