Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp ĐHQGHN năm 2018

Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp ĐHQGHN năm 2018

Thực hiện công văn số 1078/ĐHQGHN-KHCN của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp ĐHQGHN năm 2018, Ban Giám hiệu đề nghị các Phòng chức năng, Khoa, Trung tâm nghiên cứu và Bộ môn trực thuộc triển khai thông báo cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên đăng ký nhiệm vụ KHCN theo mẫu.

  • Phòng KH-QHQT tiếp nhận đề xuất của các đơn vị: Trước ngày 04 tháng 05 năm 2017
  • Mẫu đề xuất: Theo mẫu gửi kèm công văn số 1078/ĐHQGHN-KHCN

Ban Giám hiệu đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai thực hiện, nộp bản in và file mềm đúng hạn về Phòng KH-QHQT- Phòng 303, nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, (qua email: ngocquang@vnu.edu.vn). Phòng KH-QHQT đầu mối tập hợp báo cáo ĐHQGHN trước ngày 05/05/2017./.


Phòng KH&QHQT